Αιτιολογία της ΔΕΠ-Υ

Νευρολογικοί παράγοντεςΟι σύγχρονες έρευνες σχετικά με τη νευρολογική βάση της διαταραχής, έδειξαν τα εξής: Μειωμένη μεταβολική δραστηριότητα γλυκόζης στις μετωπιαίες περιοχές. Μειωμένη εγκεφαλική αιματική ροή στο δεξί ημισφαίριο. Αναλύσεις MRI έδειξαν μικρότερο μέγεθος αριστερών και δεξιών κροταφικών λοβών (σχετίζονται με την ακουστική διάκριση, την ανάλυση των ήχων […]

Τύποι & Διαγνωστικά Κριτήρια της ΔΕΠ-Υ

Προκειμένου να τεθεί η διάγνωση της ΔΕΠ-Υ απαιτούνται τα εξής: Τα συμπτώματα να έχουν εμφανιστεί πριν το 7ο έτος της ηλικίας. Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 6 μηνών. Να μην αντιστοιχούν στο αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού. Να προκαλούν σημαντική έκπτωση στη λειτουργικότητά του σε δύο ή περισσότερα […]

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής

Η Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) είναι αρκετά συχνό πρόβλημα (3-5% του μαθητικού πληθυσμού). Αναγνωρίζεται στη σχολική ηλικία και εκφράζεται με δυσκολίες στη μάθηση και τη συμπεριφορά.Οφείλεται σε εγκεφαλική δυσλειτουργία η οποία επηρεάζει την ικανότητα του παιδιού να συγκεντρωθεί αλλά και να οργανωθεί και […]

Ποια είναι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής;

Η κλινική εικόνα και πορεία αυτής της Διαταραχής την κατατάσσει χωρίς καμιά δυσκολία στις αναπτυξιακές Διαταραχές. Θα αναφερθεί παρακάτω με κάποιες λεπτομέρειες γιατί αποτελεί ένα συχνό πρόβλημα που αντιμετωπίζεται ιδιαίτερα στο σχολείο.   Η ADHD χαρακτηρίζεται από ένα επίμονο σχήμα απροσεξίας ή/και υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας, δυσπροσαρμοστικό και ασυνεπή […]

Σαν ένα παιδί με ΔΕΠΥ

Σαν ένα Παιδί με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής

Ο Οκτώβρης είναι μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής. Στην Ευρώπη το 2017 έχει θέμα: «Γυναίκες και Κορίτσια με ΔΕΠΥ». Η Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή με πυρηνικά συμπτώματα την επιμένουσα μορφή έλλειψης προσοχής και / ή υπερδραστηριότητας ή παρορμητικότητας. […]

Learning and having ADHD

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής

Ορισμός: Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής είναι η παρουσία ενός γενετικού βιοχημική που δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να εργάζονται στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Ο εγκέφαλος : α) ο μετωπιαίος λοβός ενσωματώνει όλες τις πληροφορίες β) η βρεγματική περιοχή επεξεργάζεται αισθητηριακές πληροφορίες γ) μακροπρόθεσμη – μνήμη,  ισορροπία, […]

images (33)

Πρακτικές συμβουλές για γονείς παιδιών με ΔΕΠ-Υ

  Η σταθερή- κοινή πορεία αντιμετώπισης και συμπεριφοράς και από τους δυο γονείς είναι καθοριστική. Θέστε σαφή όρια και κανόνες (το παιδί έχει ανάγκη να γνωρίζει μέχρι που μπορεί να φτάσει και ποια θα είναι τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς του) Η συνέπεια και η σταθερότητα […]