ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ για το δημοτικό

To e-book ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ για το
δημοτικό φιλοδοξεί να παρουσιάσει ένα άτυπο αξιολογητικό εργαλείο ανίχνευσης τομέων που ενδέχεται να δυσκολεύεται
το παιδί, αλλά και να δώσει τη δυνατότητα της εξάσκησης των δεξιοτήτων που υπολείπονται, ώστε να μπορέσει το παιδί να προχωρήσει με επιτυχία στο δημοτικό.

Η πρώτη δημοτικού είναι η βάση της σχολικής πορείας του μαθητή και είναι καθοριστική για τη γενικότερη ακαδημαϊκή του εξέλιξη. Είναι απαραίτητο, λοιπόν, κατά την είσοδο του παιδιού στο δημοτικό σχολείο να πληρούνται όλες εκείνες
οι προυποθέσεις που θα του διασφαλίσουν μια ομαλή μαθησιακή αλλά και συναισθηματική ένταξη στο νέο αυτό πλαίσιο.

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος υπάρχει η λίστα αξιολόγησης των αναπτυξιακών τομέων που πρέπει να έχει κατακτήσει ένα παιδί στην ηλικία των 6 ετών, ενώ στο δεύτερο μέρος, δίνεται η δυνατότητα εξάσκησης αυτών των τομέων, μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες.

ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Θεματική των βιβλίων «Τα σύμφωνα και τα συμπλέγματά τους»
είναι αυτοτελείς ιστορίες με τα σύμφωνα -και τα συμπλέγματα αυτών- του ελληνικού αλφαβήτου, τα οποία συγχέονται λόγω προβλημάτων λόγου και ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Η ιδέα παρουσίασης του παρόντος βιβλίου καλλιεργήθηκε με βάση τα διαδοχικά βήματα κατάκτησης των γραμμάτων και των συμπλεγμάτων του ελληνικού αλφαβήτου.

Άτυπη Δοκιμασία Αξιολόγησης μαθητών Γυμνασίου

Η Άτυπη Δοκιμασία Αξιολόγησης μαθητών Γυμνασίου εξετάζει
δεξιότητες που αποτελούν δείκτες σχολικής επίδοσης. Οι επιλεγμένοι δείκτες θεωρούνται διεθνώς αξιόπιστες διαστάσεις μαθησιακής αξιολόγησης. Όλοι οι δείκτες συναποτελούν ένα ολοκληρωμένο κριτήριο διερεύνησης μαθησιακών δυσκολιών στον προφορικό και γραπτό λόγο για κάθε ηλικιακή ομάδα. Περιλαμβάνει δραστηριότητες για την αξιολόγηση των παρακάτω τομέων:

1. Μνήμη
2. Αναγνωστικές δεξιότητες
3. Ορθογραφία
4. Παραγωγή γραπτού λόγου
5. Μορφοσυντακτική επεξεργασία
6. Παραγωγή προφορικού λόγου
7. Μαθηματικά

Η Άτυπη Δοκιμασία Αξιολόγησης μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει Φύλλα εξέτασης για τις 3 τάξεις του Γυμνασίου ξεχωριστά, τα οποία συνοδεύονται από τις Απαντήσεις τους.