Τι είναι η οπτική αντίληψη;

Τι ονομάζουμε οπτική αντίληψη, σε ποιες κατηγορίες χωρίζεται, αλλά και με ποιες δραστηριότητες μπορούμε να την ενισχύσουμε στα παιδιά.

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση: τι είναι;

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση ορίζεται ως η συστηματική διαδικασία συλλογής πληροφοριών που έχει στόχο να εντοπίσει, να επιβεβαιώσει και να προσδιορίσει την ύπαρξη προβλημάτων και να καταλήξει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εκπαίδευση του ατόμου που αξιολογείται (Παντελιάδου, 2000). Στο πλαίσιο της διδακτικής αξιολόγησης η συλλογή […]

10 αντικείμενα που κάθε Ειδικός Παιδαγωγός πρέπει να έχει

Οι ειδικοί εκπαιδευτικοί εργάζονται σκληρά για να βεβαιωθούν ότι οι μαθητές τους με ειδικές ανάγκες θα αναπτύξουν νέες δεξιότητες και θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις στις τάξεις τους από τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ως […]