Άγχος και Μαθησιακές Δυσκολίες

Ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» αναφέρεται στη δυσκολία που παρουσιάζουν ορισμένοι μαθητές στην ανάγνωση, την ορθογραφία, τη λογική σκέψη, τα μαθηματικά, το γραπτό λόγο και ιδιαιτέρως τη μεταφορά της σκέψης στο γραπτό λόγο.  Δύο μεγάλες κατηγορίες στη θεωρία και την έρευνα των μαθησιακών δυσκολιών είναι γενικευμένη […]

Ποια είναι τα συμπτώματα των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες στη σχολική ηλικία;

1.Γνωστικά χαρακτηριστικάΑ. Παρορμητικά γνωστικό ρυθμό  Β. Προβλήματα διατήρησης της πληροφορίας  Γ. Ελλιπή χρήση στρατηγικών μνήμης και μάθησης  Δ. Έλλειψη μεταγνωστικής συνείδησης. 2. Κοινωνικά χαρακτηριστικάΑ. Προβλήματα προσωπικότητας και σχέσεις με τους συνομήλικους.  Β. Άγχος, απόσυρση, κατάθλιψη, κακή εικόνα του εαυτού, προβλήματα προσαρμογής και χαμηλό δείκτη εκτίμησης […]