Πώς να διδάξετε μαθητές με Δυσλεξία

Χρησιμοποιήστε την πολυ-αισθητηριακή προσέγγιση στη διδασκαλία. Η πολυ-αισθητηριακή διδασκαλία περιλαμβάνει πολλές αισθήσεις ταυτόχρονα: αφή, όραση, κίνηση και ήχο. Αν και αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο για ένα παιδί με δυσλεξία, όλοι οι μαθητές μπορούν να επωφεληθούν από αυτό. Φτιάξτε κάρτες με σημειώσεις. Αυτό παρέχει κάτι απτό για τους […]

Αποκατάσταση Δυσλεξίας μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

 Στη διδασκαλία της γλώσσας στο δημοτικό σχολείο μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα προγράμματα λογισμικού που κατηγοριοποιούνται στις εξής τρείς ομάδες: Στο λογισμικό χρήσης το οποίο αφορά προγράμματα που διευκολύνουν τη διαδικασία της γραφής. Οι δυσλεκτικοί μαθητές, χρησιμοποιώντας τους υπολογιστές σαν εργαλείο βοήθειας, αποκτούν αυτοπεποίθηση και δε […]

Ιστορική Αναδρομή Της Δυσλεξίας

Η λέξη «δυσλεξία» χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως ένας γενικός όρος περιγραφής διαφόρων  μαθησιακών προβλημάτων. Τελικά αυτά  τα προβλήματα χωρίστηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν  για να περιγράψουν διαφορετικά είδη δυσκολιών. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος  θα μπορούσαμε να αποκαλέσουν τη δυσλεξία «μητέρα  των μαθησιακών προβλημάτων» (Ντεϊβις, 1998). Ο όρος «Μαθησιακές δυσκολίες», πρωτοεμφανίστηκε το 1963, από […]