Δυσγραφία

Η δυσγραφία, μια διαταραχή της γραπτής έκφρασης, μπορεί να ταξινομηθεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες: την αναπτυξιακή (ή ειδική) δυσγραφία και την επίκτητη (ή μη ειδική) δυσγραφία. Η αναπτυξιακή δυσγραφία (ή αναπτυξιακή διαταραχή της γραπτής έκφρασης) εκδηλώνεται από τα πρώτα στάδια της μάθησης της γραφής και […]