Πώς σχεδιάζεται η παρέμβαση της Δυσαριθμησίας

Η μαθηματική γνώση οικοδομείται μέσα από την κατανόηση και τη μάθηση εννοιών, διαδικασιών και τη λύση προβλημάτων, για αυτό και η διδασκαλία τους αποτελεί κυρίαρχους στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων και αφιερώνεται για τη μάθησή τους πολύς χρόνος σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου. Η […]

Πώς γίνεται η αξιολόγηση της Δυσαριθμησίας;

Αξιολόγηση είναι η οργανωμένη και σκόπιμη διαδικασία, η οποία χρησιμοποιεί μετρήσεις και δεδομένα με τρόπο που ορίζει κάποια συγκεκριμένη θεωρία, προκειμένου να απαντήσει σε ουσιώδη παιδαγωγικά θέματα. Στη συνέχεια καταγράφονται τέσσερα είδη αξιολογητικών διαδικασιών Αξιολόγηση με Δοκιμασίες αναφοράς σε κριτήριο απόδοσης Είναι το συχνότερο χρησιμοποιούμενο […]