Πρόγραμμα & Αυτισμός

Τι είναι τα οπτικά προγράμματα;Μια οπτική υποστήριξη αναφέρεται στη χρήση μιας εικόνας ή άλλου οπτικού στοιχείου για να επικοινωνεί  ένα παιδί που έχει δυσκολία κατανόησης της  χρήσης γλώσσας. Τα οπτικά προγράμματα μπορεί να είναι φωτογραφίες, σχέδια, αντικείμενα, γραπτές λέξεις ή λίστες. Η έρευνα έχει δείξει ότι τα […]