Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές

Πρόκειται για μια ευρεία ομάδα γνωστικών ελλειμμάτων, νευρολογικά καθορισμένων, ευρέως ιδιοσυστασιακές ως προς την προέλευση. Το παιδί αποδίδει στο σχολείο σημαντικά χαμηλότερα από το αναμενόμενο για την ηλικία, την εκπαίδευση και το IQ του, όπως αυτό αποδεικνύεται από σταθμισμένα ατομικά χορηγούμενα τεστ. Βρίσκονται στο 2-10% των παιδιών της […]

Σχεδιασμός Προγράμματος Παρέμβασης Δυσαριθμησίας

Η μαθηματική γνώση οικοδομείται μέσα από την κατανόηση και τη μάθηση εννοιών, διαδικασιών και τη λύση προβλημάτων, για αυτό και η διδασκαλία τους αποτελεί κυρίαρχους στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων και αφιερώνεται για τη μάθησή τους πολύς χρόνος σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου.Η διδασκαλία […]

Το έργο του Ειδικού Παιδαγωγού

Ο Ειδικός Παιδαγωγός παρεμβαίνει εξατομικευμένα σε κάθε παιδί με στόχο το ίδιο να μπορέσει να διαχειριστεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα το βοηθά:  Α. Στην ανάγνωση· Να διαβάζει έχοντας ρυθμό ανάλογο των γνωστικών του ικανοτήτων.· Να κατανοεί αυτό που διαβάζει.·Να μην προσθέτει, αφαιρεί, αντικαθιστά ή […]

Πώς γίνεται η αξιολόγηση της Δυσαριθμησίας;

Αξιολόγηση είναι η οργανωμένη και σκόπιμη διαδικασία, η οποία χρησιμοποιεί μετρήσεις και δεδομένα με τρόπο που ορίζει κάποια συγκεκριμένη θεωρία, προκειμένου να απαντήσει σε ουσιώδη παιδαγωγικά θέματα. Στη συνέχεια καταγράφονται τέσσερα είδη αξιολογητικών διαδικασιών: ·         Αξιολόγηση με Δοκιμασίες αναφοράς σε κριτήριο απόδοσηςΕίναι το συχνότερο χρησιμοποιούμενο είδος […]

Δυσαριθμησία

Τα Μαθηματικά είναι η δεύτερη γλώσσα, η γλώσσα των αριθμών, που είναι υποχρεωμένοι να μάθουν όλοι οι άνθρωποι, αν θέλουν να αντιμετωπίσουν τα διάφορα προβλήματα της ζωής. Ιδιαίτερα στις μέρες μας τα Μαθηματικά έχουν καταστεί η παγκόσμια κοινή γλώσσα των ανθρώπων. Τα Μαθηματικά έχουν λογικότητα […]

Ο ρόλος των γονέων κατά την αποκατάσταση της δυσλεξίας

O ρόλος του γονέα είναι σημαντικός και καθοριστικός κατά την αποκατάσταση των δυσκολιών. Ο γονείς των παιδιών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, περιγράφουν τα παιδιά τους σαν  «αδιάφορα» για τα μαθήματα, «τεμπέλικα», «απρόθυμα»ακόμα και για να ανοίξουν την τσάντα τους ή να πουν πως πέρασαν στο σχολείο, αντιδραστικά […]

Παρέμβαση Δυσλεξίας

 «Ένα πλήρες πρόγραμμα αποκατάστασης καταρτίζεται βάσει του γνωσιακού προφίλ του δυσλεξικού παιδιού, και στοχεύει όχι μόνο στη διδασκαλία της ανάγνωσης και της ορθογραφίας της γλώσσας, αλλά και στην αποκατάσταση των μειονεξιών σε όλους τους τομείς που αυτές εκδηλώνονται, καθώς και στην καλλιέργεια των ικανοτήτων. Η […]

Είδη Δυσλεξικού Συνδρόμου

 Υποστηρίζεται, ότι δεν πρέπει να μιλάμε για δυσλεξία σε γενικά πλαίσια, αλλά για δυσλεξικό σύνδρομο, του οποίου τα είδη είναι τα εξής: ΚΛΑΣΙΚΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑ Ή ΔΥΣΛΕΞΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟΕίναι η πιο συχνή μορφή και παρατηρείται στην πλειοψηφία των δυσλεξικών παιδιών.          Οι διαταραχές που παρατηρούνται εντοπίζονται στα γράμματα και […]

Μορφές και Τύποι Δυσλεξίας

Η δυσλεξία χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 1)                  Επίκτητη δυσλεξία και 2)                  Ειδική ή εξελικτική δυσλεξία, η οποία διακρίνεται σε: v    Οπτική δυσλεξία και v    Ακουστική δυσλεξία. 1)      Επίκτητη δυσλεξία     Η επίκτητη δυσλεξία χαρακτηρίζεται από δυσκολία ή ανικανότητα του ατόμου στην επεξεργασία του γραπτού λόγου. Στις περιπτώσεις όμως, της επίκτητης δυσλεξίας, […]

Τι είναι η Δυσλεξία;

Οι μαθησιακές δυσκολίες αφορούν σε μια ομάδα ανομοιογενών διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με εγγενείς δυσκολίες  σε πρόκτηση και χρήση ικανοτήτων:v  Ακρόασηςv  Ομιλίας v  Ανάγνωσης v  Γραφήςv  Μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) (Κουράκης, 1997).Με τις μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να συνυπάρχουν προβλήματα:v  Συμπεριφορές […]