Η σχολική μελέτη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των παιδιών. Είναι η στιγμή που τα παιδιά καλούνται να ανακαλέσουν γνωστικές πληροφορίες που έχουν διδαχθεί στο σχολείο και οι γονείς να πάρουν το ρόλο του δασκάλου.

Η σχολική μελέτη έχει στόχο την εξάσκηση και εμβάθυνση αυτών που διδάχθηκαν τα παιδιά ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που έχουν νόημα και που θα χρησιμοποιήσουν στη ζωή τους είτε στο μέλλον είτε άμεσα (για παράδειγμα, πρόσθεση και πολλαπλασιασμό για να υπολογίσουν τις τιμές των προϊόντων όταν ψωνίζουν). Μαθαίνουν να έχουν στόχο τις καλές επιδόσεις από το Δημοτικό ως την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Μέσα από τη διαδικασία της μελέτης ο μαθητής μπορεί να εντοπίσει αυτό που πραγματικά του αρέσει (νοοτροπίες, μουσικές, γλώσσες, ιδέες). Το παιδί αποκτά εμπιστοσύνη στον εαυτό του βλέποντας άμεσα τα αποτελέσματα των κόπων του. Τέλος, μπαίνουν οι βάσεις για την εργασία στο μέλλον και αυξάνονται οι επιλογές του ακαδημαϊκά και επαγγελματικά.

Για να κυλάει ομαλά αυτή η διαδικασία, χρειάζεται ένα καλό και αποδοτικό πρόγραμμα οργάνωσης σχολικής μελέτης.

Σκοπός της οργάνωσης μελέτης είναι η ενίσχυση των μαθησιακών δεξιοτήτων ,να απολαύσει την διαδικασία της μάθησης και σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα να αυτονομηθεί , κατανοώντας ότι η καθημερινή μελέτη είναι προσωπική του υπόθεση και αποτελεί βασική υποχρέωσή του. Παράλληλα επιδίδεται σε ειδικές ασκήσεις για την όσο το δυνατόν καλύτερη εμπέδωση της τρέχουσας ύλης όσο και της νέα διδαχθείσας.

Το υλικό που διατίθεται είναι σύγχρονο και προσαρμοσμένο με τις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος.