Εποπτεία και Συμβουλευτική σε Ειδικούς Παιδαγωγούς  στη Δυσλεξία και τις Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες

Η εποπτεία αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο κι απαραίτητο εργαλείο για τον κάθε Ειδικό Παιδαγωγό, ανάλογα με την εξειδίκευσή του. Μέσα από τη διαδικασία της εποπτείας, εκείνος έχει τη δυνατότητα να εξελίξει τα επαγγελματικά του προσόντα, να εμβαθύνει ουσιαστικά, τις δεξιότητες και τις τεχνικές του τόσο στην αξιολόγηση των μαθησιακών αναγκών του παιδιού, όσο και στα προγράμματα παρέμβασης και να εμπλουτίσει τις γνώσεις του. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζονται τόσο οι ποιοτικές του υπηρεσίες, όσο και η σωστή επαγγελματική του εξέλιξη και κατάρτιση.

Η εποπτεία – συμβουλευτική γίνεται μέσα από εξατομικευμένες συνεδρίες στις οποίες ο νέος ειδικός παιδαγωγός έχει την ευκαιρία να πάρει συμβουλές σχετικά με το:

 • Πως γίνεται η πρώτη συνέντευξη με την οικογένεια του παιδιού.
 • Πως συλλέγουμε πληροφορίες για το μαθησιακό προφίλ του παιδιού.
 • Πως αξιολογούμε ένα παιδί ως προς τις μαθησιακές του δεξιότητες.
 • Πως σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα παρέμβασης.
 • Ποιες προτεραιότητες θέτουμε.
 • Πως δημιουργούμε και εμπλουτίζουμε το παιδαγωγικό μας υλικό.
 • Πως προσαρμόζουμε τη διδασκαλία στο μαθησιακό προφίλ του κάθε παιδιού με δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
 • Πως αξιολογούμε και αναθεωρούμε το δικό μας πρόγραμμα παρέμβασης.
 • Πως θα βελτιώσει το πρόγραμμα παρέμβασης στα παιδιά που ήδη παρακολουθεί.
 • Πως θα γίνεται η επικοινωνία με τους γονείς.
 • Πως γράφουμε άρθρα και δημοσιεύσεις.

Οι ατομικές εποπτείες πραγματοποιούνται στη συχνότητα που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος.

Η υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως και κατόπιν ραντεβού.