Ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη - Πυξίδα Γνώσης

Ψυχοσυναισθηματική Ανάπτυξη για τη Σχολική Ετοιμότητα

Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν αισθάνονται άνετα στο περιβάλλον τους. Όταν τα παιδιά αισθάνονται άνετα, μπορούν να χαλαρώσουν στο περιβάλλον τους και να επικεντρωθούν στα μαθήματα που διδάσκονται.

Σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες για παιδιά

Υπάρχουν πολλές συγκεκριμένες κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες που τα παιδιά πρέπει να διαθέτουν για να αισθανονται άνετα στο σχολείο, όπως:

 

Αποχωρίζεται εύκολα από τους γονείς.

Μοιράζεται υλικά.

Βοηθά άλλους.

Επιδεικνύει ενσυναίσθηση και φροντίδα.

Σέβεται τους ανθρώπους και των προσωπικά τους αντικείμενα.

Διατηρεί  την εστίαση κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος.

Συμμορφώνεται ήρεμα με οδηγίες.

Προσπαθεί να επιλύσει προβλήματα προτού ζητήσει βοήθεια από άλλους.

Επικοινωνεί γλωσσικά τις ανάγκες και τις ιδέες με ακρίβεια.

Όλα τα παιδιά έχουν ισχυρή ανάγκη να αισθάνονται ότι ταιριάζουν και ανήκουν στην ομάδα συνομηλίκων τους. Λόγω της σπουδαιότητάς τους, τα παιδιά θα προσπαθήσουν να ανταποκριθούν στην ανάγκη αυτή πριν στρέψουν την προσοχή τους σε άλλα θέματα, όπως η μάθηση.

 

Για παράδειγμα, εάν ένα παιδί δεν αισθάνεται άνετα να παραμείνει μακριά από τους γονείς του ή αν δεν αισθάνεται ότι άλλα παιδιά του αρέσουν, πιθανότατα θα αισθάνεται ένταση και θα αποσπάται η προσοχή του. Όταν συμβεί αυτό, θα αφιερώσει ενστικτωδώς την ενέργειά του στη διαχείριση αυτών των συναισθημάτων και μακριά από την εστίαση και τη μάθηση κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.

 

 

Μάθετε περισσότερα για το τι θα αναμένεται από το παιδί σας στο σχολείο

Τα παιδιά αναμένεται να αναπτυχθούν κοινωνικά και συναισθηματικά κατά τη διάρκεια του νηπιαγωγείου. Στην αρχή του νηπιαγωγείου, αναμένεται ότι τα παιδιά μπορεί αρχικά να φοβούνται ότι είναι μακριά από τους γονείς τους. Ωστόσο, μετά από μερικές ημέρες, τα παιδιά πρέπει να μπορούν να παίζουν ειρηνικά μαζί με άλλα παιδιά. Με το νηπιαγωγείο, τα παιδιά πρέπει να είναι ικανά να αποχωρίζονται εύκολα τους γονείς τους, να μοιράζονται υλικό με τους συμμαθητές τους, να δείχνουν ενσυναίσθηση για τα συναισθήματα των άλλων και να προσπαθούν να λύσουν προβλήματα χωρίς πρώτα να ζητήσουν τη βοήθεια ενός δασκάλου.