Για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες συχνά τίθεται το ερώτημα: φροντιστήριο ή ειδική αγωγή; 


Οι μαθητές με την είσοδό τους στο Γυμνάσιο βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλούς δασκάλους και όχι με έναν, με δυσκολότερη και περισσότερη ύλη, διαγωνίσματα και βαθμολογία που παίζουν καθοριστικό ρόλο για το πέρασμα στην επόμενη τάξη… δηλαδή καινούριοι παράγοντες που διαμορφώνουν μια διαφορετική ατμόσφαιρα από αυτή του δημοτικού σχολείου. Είναι φυσικό, αυτή η ατμόσφαιρα να φορτίζει τα παιδιά με αισθήματα φόβου, αγωνίας, πιθανής αποτυχίας, τα ίδια αισθήματα που βιώνουν κι οι γονείς τους.

Ας παρουσιάσουμε τους ορισμούς:

Το φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός θεσμοθετημένος και εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας που η λειτουργία του και τα προγράμματα των σπουδών του αφορούν στην ενίσχυση των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη βελτίωση των επιδόσεων τους, στον σπουδαστικό και επαγγελματικό τους προσανατολισμό και στην επίτευξη των στόχων τους για επιτυχή μετάβαση στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης.

Η Ειδική αγωγή σημαίνει ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων φυσικής, αισθητικής και κοινωνικής αγωγής, προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και τις δυσκολίες του παιδιού. Παρέχεται μέσα στη συνηθισμένη τάξη ή αν τούτο αποδειχθεί πως δεν ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες του μαθητή, μέσα σε τμήμα που λειτουργεί στο χώρο του γενικού σχολείου ή έξω από αυτό σε εκπαιδευτικό πλαίσιο ειδικής αγωγής σε νοσοκομείο, στο σπίτι ή αλλού για όσο διάστημα και όπως προβλέπει η συνεχής αξιολόγηση του παιδιού.
Οι ατομικές συνεδρίες ειδικής διαπαιδαγώγησης στηρίζουν τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και προσαρμόζουν τις συνεδρίες στο ρυθμό του μαθητή. Εν αντιθέσει με τα μαθήματα των φροντιστηρίων, οι μαθητές ακολουθούν το ρυθμό του σχολείου και πολλές φορές προηγούνται του ρυθμού του σχολείου. Σε αυτό το πλαίσιο ενισχύονται οι δυνατότητες του μαθητή, χωρίς να καλύπτονται μαθησιακά κενά.
Για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες συστήνεται η παρακολούθηση συνεδριών ειδικής διαπαιδαγώγησης για την κάλυψη των μαθησιακών κενών, διερευνώντας την αποκτηθείσα γνώση τους, την οργάνωση της μελέτης τους σε συνεργασία με τους γονείς και την προετοιμασία τους για την προφορική εξέταση.