Προκειμένου να τεθεί η διάγνωση της ΔΕΠ-Υ απαιτούνται τα εξής:

  • Τα συμπτώματα να έχουν εμφανιστεί πριν το 7ο έτος της ηλικίας.
  • Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 6 μηνών.
  • Να μην αντιστοιχούν στο αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού.
  • Να προκαλούν σημαντική έκπτωση στη λειτουργικότητά του σε δύο ή περισσότερα πλαίσια.
  • Πρέπει να υπάρχει σαφής απόδειξη κλινικά σημαντικής έκπτωσης στην κοινωνική, σχολική ή επαγγελματική λειτουργικότητα.

Τα συμπτώματα να μην εμφανίζονται αποκλειστικά στη διάρκεια της πορείας μιας Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής, Σχιζοφρένειας ή άλλης Ψυχωτικής διαταραχής και δεν εξηγούνται καλύτερα με άλλη ψυχική διαταραχή.

Σύμφωνα με το DSM V, η κωδικοποίηση των συμπτωμάτων γίνεται με βάση τους εξής τρεις τρόπους:

Α. ΔΕΠ-Υ με προεξάρχοντα τον Απρόσεχτο Τύπο 

Β. ΔΕΠ-Υ με προεξάρχοντα τον Υπερκινητικό – Παρορμητικό Τύπο

Γ. ΔΕΠ-Υ Συνδυασμένος Τύπος

Διαγνωστικά Κριτήρια  ΔΕΠ-Υ με προεξάρχοντα τον Απρόσεχτο Τύπο

Έξι (ή περισσότερα) από τα ακόλουθα συμπτώματα ελλειμματικής προσοχής επιμένουν για τουλάχιστον 6 μήνες, σε βαθμό δυσπροσαρμοστικό και μη αντίστοιχο με το αναπτυξιακό επίπεδο.

1.    Συχνά αποτυγχάνει να συγκεντρώσει την προσοχή σε λεπτομέρειες ή κάνει λάθη απροσεξίας στις σχολικές εργασίες.

2.    Συχνά δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή σε έργα ή δραστηριότητες παιχνιδιού.

3.    Συχνά φαίνεται να μην ακούει όταν του απευθύνεται ο λόγος.

4.    Συχνά δεν ακολουθεί μέχρι τέλους οδηγίες και αποτυγχάνει να διεκπεραιώσει σχολικές εργασίες ή άλλα καθήκοντα που του ανατίθενται στην τάξη ή στο σπίτι.

5.    Συχνά δυσκολεύεται να οργανώσει δουλειές και δραστηριότητες.

6.    Συχνά αποφεύγει, αποστρέφεται ή δείχνει απροθυμία να εμπλακεί σε έργα που απαιτούν σταθερή και διαρκή πνευματική προσπάθεια.

7.    Συχνά χάνει αντικείμενα απαραίτητα για εργασίες ή δραστηριότητες.

8.    Συχνά η προσοχή του διασπάται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα.

9.    Συχνά ξεχνά καθημερινές δραστηριότητες.


Διαγνωστικά Κριτήρια  ΔΕΠ-Υ με προεξάρχοντα τον Υπερκινητικό – Παρορμητικό Τύπο

Έξι (ή περισσότερα) από τα ακόλουθα συμπτώματα υπερκινητικότητας – παρορμητικότητας επιμένουν για τουλάχιστον 6 μήνες, σε βαθμό δυσπροσαρμοστικό και μη αντίστοιχο με το αναπτυξιακό επίπεδο.

Υπερκινητικότητα

1.    Συχνά κινεί νευρικά τα χέρια και τα πόδια ή στριφογυρίζει στη θέση του.

2.    Συχνά σηκώνεται από τη θέση του στην τάξη ή σε άλλες περιστάσεις στις οποίες αναμένεται να παραμείνει στο ίδιο σημείο.

3.    Συχνά τρέχει εδώ και εκεί, σκαρφαλώνει και στριφογυρίζει με τρόπο που δεν ταιριάζει στις περιστάσεις και σε χώρους που δεν προσφέρονται για ανάλογες δραστηριότητες.

4.    Συχνά δυσκολεύεται να παίζει ή να συμμετέχει ήσυχα σε δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο του.

5.    Συχνά βρίσκεται σε διαρκή κίνηση και ενεργεί σαν κινούμενη μηχανή. 

6.    Συχνά μιλά πολύ και ακατάπαυστα.Παρορμητικότητα.

7.    Συχνά απαντά απερίσκεπτα προτού ολοκληρωθεί η ερώτηση.

8.    Συχνά δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του/της.

9.    Συχνά διακόπτει ή ενοχλεί με την παρουσία του/της τους άλλους.


Διαγνωστικά Κριτήρια  Συνδυασμένος Τύπος 

Όταν πληρούνται και τα κριτήρια που αναφέρονται στους παραπάνω τύπους για τους τελευταίους 6 μήνες.