Τι είναι οι εκλογές;

Οι εκλογές αποτελούν το δημοκρατικότερο μέσο αντιπροσώπευσης και σύστασης αντιπροσωπευτικών σωμάτων σε κάθε είδους βαθμίδα κοινωνικής ομαδοποίησης.

Δημοτικές εκλογές

Σε μια δημοκρατικά οργανωμένη κοινωνία οι πολίτες θέλουν να συμμετέχουν οι ίδιοι στη γενική διαχείριση των κοινών υποθέσεων της περιοχής που ζουν, επειδή αυτοί γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες του τόπου τους. Η συμμετοχή υλοποιείται με τη δυνατότητα που δίδεται στους πολίτες να εκλέγουν εκείνους που θα τους διοικούν, αλλά και να μπορούν οι ίδιοι να εκλέγονται. Η διαδικασία αυτή εφόσον αναφερόμαστε σε ανθρώπους που θα ασχοληθούν με τα ζητήματα του δήμου λέγεται “Δημοτικές εκλογές”.

Δήμαρχος – Δημοτικό συμβούλιο

Δήμαρχος είναι ο επικεφαλής ενός δήμου, εκλέγεται από τους πολίτες του δήμου κάθε τέσσερα χρόνια που γίνονται οι δημοτικές εκλογές και προέρχεται από το συνδυασμό που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Στο Δημοτικό Συμβούλιο συμμετέχουν εκπρόσωποι που έχουν εκλεγεί στις δημοτικές εκλογές, από διάφορες παρατάξεις. Με αυτό τον τρόπο ελέγχεται η πλειοψηφία ώστε να εξασφαλίζονται οι δημοκρατικές διαδικασίες. Ο δήμαρχος με το Δημοτικό Συμβούλιο αντιμετωπίζει όλα τα θέματα που απασχολούν το δήμο. Για το λόγο αυτό γίνονται τακτικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα θέματα που θα συζητηθούν κάθε φορά αναφέρονται σε έναν κατάλογο, την ημερήσια διάταξη. Οι αποφάσεις για κάθε θέμα παίρνονται μετά από συζήτηση κατά πλειοψηφία. Όποιος θέλει μπορεί να παρακολουθήσει τις συνεδριάσεις αυτές, χωρίς όμως να έχει το δικαίωμα να μιλήσει ούτε να ψηφίσει.

Εκλογικό κέντρο

Είναι ο χώρος, συνήθως σχολείο, στον οποίο την ημέρα των εκλογών (συνήθως Κυριακή) έρχονται οι ψηφοφόροι για να ψηφίσουν.

Εφορευτική επιτροπή

Ο ψηφοφόρος παρουσιάζεται στην εφορευτική επιτροπή του εκλογικού κέντρου που ψηφίζει. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος, αφού ελέγξει το όνομα του σε έναν κατάλογο ψηφοφόρων που έχει, του δίνει ένα φάκελο και από ένα ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού. Στην εφορευτική επιτροπή μετέχουν άτομα που προέρχονται από τους ψηφοφόρους και έχουν την υποχρέωση να καταμετρήσουν στο τέλος της ψηφοφορίας τις ψήφους, να τις παραδώσουν στην αρμόδια υπηρεσία, να ανακοινώσουν το αποτέλεσμα της καταμέτρησης και να βεβαιώσουν ότι η ψηφοφορία έγινε ομαλά.

 

Κάλπη
Οι ψηφοφόροι μπαίνουν ένας – ένας πίσω από ένα παραβάν, σημειώνουν στο ψηφοδέλτιο ένα σταυρό ( + ) αριστερά από το επώνυμο του υποψήφιου που επιλέγουν, βάζουν το ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο και τον ρίχνουν μέσα στην κάλπη, που βρίσκεται μπροστά από την εφορευτική επιτροπή.

Καταμέτρηση
Μετά την ψηφοφορία η εφορευτική επιτροπή ανοίγει την κάλπη και καταμετρά τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών και τους σταυρούς κάθε υποψήφιου. Τα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι σε αριθμό όσα και τα ονόματα των ψηφοφόρων που ήλθαν και ψήφισαν.

Υποψήφιοι
Οποιοσδήποτε δημότης άνω των 18 ετών μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για δημοτικός σύμβουλος. Όσοι θέτουν υποψηφιότητα για δημοτικοί σύμβουλοι λέγονται υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι. Αυτοί ανήκουν σε ομάδες, τους «συνδυασμούς». Κάθε συνδυασμός προτείνει έναν δήμαρχο και το πρόγραμμά του για τις δράσεις και τα έργα που πρόκειται να υλοποιήσει στο δήμο, αν εκλεγεί. Όταν κάποιος υποψήφιος εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος μπορεί να του ανατεθεί από το δημοτικό συμβούλιο μια υπεύθυνη θέση μέσα στον δήμο. Μπορεί για παράδειγμα να γίνει υπεύθυνος της υπηρεσίας καθαριότητας, υπεύθυνος παιδείας, υπεύθυνος υπηρεσίας πρασίνου, υπεύθυνος υπηρεσίας φωτισμού κλπ.

Ψηφοδέλτιο
Κάθε συνδυασμός έχει το δικό του ψηφοδέλτιο. Αυτό είναι ένα χαρτί όπου αναγράφονται, το ένα κάτω από το άλλο και με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα όλων των υποψηφίων του συνδυασμού.

Ψηφοφόροι
Όλοι, άντρες και γυναίκες με ηλικία άνω των 18 ετών που είναι δημότες ενός δήμου, ψηφίζουν κάθε τέσσερα χρόνια για την ανάδειξη δημάρχου και δημοτικών συμβούλων.

Υποχρεωτική ψηφοφορία

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική για όλους. Οι υποψήφιοι δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι ψηφίζουν και αυτοί όπως όλοι οι δημότες.

Κάποιες δραστηριότητες του δήμου που βοηθάνε την καθημερινή μας ζωή

  Τα σκουπίδια που τοποθετούμε κάθε μέρα στους κάδους απορριμμάτων μαζεύονται και μεταφέρονται για επεξεργασία, γιατί αν παραμείνουν εκεί γίνονται εστία μόλυνσης.

  Το σχολείο συχνά επισκευάζεται και βάφεται.

  Στις παιδικές χαρές ειδικοί τεχνικοί αντικαθιστούν τα καταστραμμένα παιχνίδια, γιατί μπορεί να χτυπήσει κάποιο παιδί.

  Στα πεζοδρόμια τεχνικοί αντικαθιστούν τις πλάκες, όταν είναι σπασμένες.

  Οι λακκούβες που υπάρχουν στους δρόμους επισκευάζονται άμεσα, γιατί αν παραμείνουν μπορεί να προκληθεί κάποιο ατύχημα.

  Το βράδυ παρατηρούμε ότι στο δρόμο υπάρχει αρκετός φωτισμός, ώστε να κυκλοφορούν πεζοί και οχήματα με μεγαλύτερη ασφάλεια.

  Κάποιοι ηλικιωμένοι που είναι άρρωστοι και μένουν μόνοι τους βοηθιούνται από κοινωνικούς λειτουργούς.

  Αν όλα τα παραπάνω δεν τα φροντίζει ο δήμος με τις διάφορες υπηρεσίες του, τότε η καθημερινή μας ζωή θα γεμίσει με μικρές ή μεγάλες δυσκολίες.

Τεχνική υπηρεσία

Φροντίζει για την εκτέλεση και επίβλεψη των τεχνικών έργων και έργων συντήρησης που γίνονται από το δήμο (δημοτικά κτίρια, σχολεία, νηπιαγωγεία, βρεφικοί σταθμοί, δρόμοι, φώτα, παιδικές χαρές, κ.λ.π).

Υπηρεσία καθαριότητας

Φροντίζει για την αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων, καθαρισμό των δρόμων κλπ. Τα απορρίμματα που συγκεντρώνονται μεταφέρονται σε χώρους διαχείρισης και ανακύκλωσης απορριμμάτων. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες υποδομές, τα απορρίμματα καταλήγουν σε χωματερές.

Υπηρεσία πρασίνου και περιβάλλοντος

Ενδιαφέρεται για τη δενδροφύτευση σε κοινόχρηστους χώρους, φροντίζει τα πάρκα, τα δένδρα που βρίσκονται στις παιδικές χαρές, δεντροστοιχίες δρόμων και επεμβαίνει μαζί με άλλες υπηρεσίες για να βοηθήσει σε έκτακτες ανάγκες (πλημμύρες, πυρκαγιές, ισχυρές χιονοπτώσεις κ.λ.π).

Επίσης στο δήμο προβλέπεται να υπάρχουν υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία:

 • Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)
 • Δημοτικών βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών
 • Δημοτικών Πνευματικών Κέντρων
 • Δημοτικών Ωδείων
 • Δημοτικών Μουσείων
 • Δημοτικής Βιβλιοθήκης
 • Δημοτικού Πάρκου
 • Παιδικής χαράς
 • Δημοτικής συγκοινωνίας
 • Δημοτικής αστυνομίας
 • Δημοτικών Ιατρείων
 • Δημοτικών γυμναστηρίων, γηπέδων ποδοσφαίρου, τένις, κολυμβητήριο, κ.λ.π.
 • Δημοτικών κατασκηνώσεων.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Προετοιμασία
Μια βασική αρχή της δημοκρατικά οργανωμένης κοινωνίας είναι η διαδικασία (εκλογές) του να μπορεί κανείς να εκλέγει και να εκλέγεται για να εκπροσωπηθεί και να εκπροσωπήσει τα άλλα μέλη της ομάδας στην οποία ανήκει. Σε επίπεδο δήμου αναφερόμαστε σε “Δημοτικές εκλογές”. Αντίστοιχα στην τάξη του σχολείου έχουμε τις “Μαθητικές εκλογές”, όπου κάποιοι συμμαθητές μας (αυτοί που εκλέγονται) εκπροσωπούν όλους. Με την διαδικασία των μαθητικών εκλογών οι μαθητές εξοικειώνονται με τις βασικές δημοκρατικές αρχές και τους δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν οργανωμένα στη σχολική ζωή. Ο δάσκαλος ή η δασκάλα ανακοινώνει στους μαθητές ότι θα διατεθεί μια ώρα προκειμένου να γίνουν στην τάξη εκλογές για ανάδειξη προεδρείου. Διευκρινίζεται ότι όλοι οι μαθητές μπορεί να είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι και ψηφοφόροι.