Η φυσιολογική άρθρωση είναι μια σειρά από σύνθετες κινήσεις. Η σωστή άρθρωση βασίζεται στην επακριβή τοποθέτηση, αλληλουχία, συγχρονισμό της γλώσσας, των χειλιών και των δοντιών. Τα παιδιά πολύ πριν αρχίσουν να μιλάνε τις πρώτες τους λέξεις έχουν αρχίσει «να μιλάνε» με τον δικό τους τρόπο. Η σειρά με την οποία αναπτύσσονται οι φθόγγοι είναι προβλέψιμη.Παρακάτω αναφέρεται αναλυτικά η ηλικία κατάκτησης κάθε γράμματος, έτσι ώστε να μην ανησυχείτε αν το παιδί σας δεν μπορεί να πει κάποιο γράμμα.

ΦΩΝΗΜΑΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ
Β, β5 έως 6 ετών και 6 μηνών (να έχουν αναπτυχθεί τα μπροστινά δόντια)
Γ, γ3 έως 3 ετών και 6 μηνών
Δ, δ6 ετών και 6 μηνών έως 7 ετών για να έχουν αναπτυχθεί τα μπροστινά δόντια
Ζ, ζ5 έως 7 ετών για να έχουν αναπτυχθεί τα μπροστινά δόντια
Θ, θ6 ετών και 6 μηνών έως 7 ετών για να έχουν αναπτυχθεί τα μπροστινά δόντια
Κ, κ4 ετών
Λ, λ6 ετών
Μ, μ3 ετών έως 3 ετών και 6 μηνών
Ν, ν3 ετών έως 4 ετών και 6 μηνών
Ξ, ξ7 ετών και 6 μηνών για να έχουν αναπτυχθεί τα μπροστινά δόντια
Π, π3 έως 4 ετών
Ρ, ρ7 ετών έως 7 ετών και 6 μηνών (ξεκινώ να μαθαίνω το ρ στην πρώτη δημοτικού, όχι νωρίτερα)
Σ, σ4 ετών και 6 μηνών έως 5 ετών
Τ, τ4 ετών και 6 μηνών έως 6 ετών 
Φ, φ3 ετών
Χ, χ3 ετών
Ψ, ψ7 ετών για να έχουν αναπτυχθεί τα μπροστινά δόντια

Βιβλιογραφία:Καμπανάρου Μαρία (2007). Διαγνωστικά Θέματα Λογοθεραπείας. Εκδόσεις Ελλήν.