Οι ήχοι – τα φωνήματα της γλώσσας γίνονται αντιληπτά από το παιδί κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής του, όπου και προσπαθεί να μιμηθεί τους ήχους αυτούς και σταδιακά να τους

 οργανώσει ξεκινώντας με το βάβισµα. Σταδιακά οι παραγωγές αυτές προσλαμβάνουν χαρακτηριστικά των φωνημάτων του γλωσσικού του περιβάλλοντος, της οικογένειάς του. Σε παλαιότερο άρθρο αναφέρθηκε η ηλικία κατάκτησης του κάθε φωνήματος, στο παρόν άρθρο αναφέρεται η ηλικία κατάκτησης των συμπλεγμάτων.

ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣΣΥΜΠΛΕΓΜΑ
3 ετών και 6 μηνών έως 4 ετώνσπ, πλ, κλ, βλ, πν, πια, βγ
4 ετών έως 4 ετών και 6 μηνώνφλ, στ, σκ, σχ, ψ, ξ, χτ, τρ, κρ, δια, σμ, μν
4 ετών και 6 μηνών έως 5 ετώνσφ, βρ, ντρ, χν, σγ, φτ
5 ετών έως 5 ετών και 6 μηνώνγλ, γρ, στρ
5 ετών και 6 μηνών έως 6 ετώνδρ, θρ, χτρ, φτια

Βιβλιογραφία:
Καμπανάρου Μαρία (2007). Διαγνωστικά Θέματα Λογοθεραπείας. Εκδόσεις Ελλήν.