Σειροθέτηση ιστορίας – Η γέννηση της κότας

Κοίταξε τις εικόνες.

Βάλε τις εικόνες στη σωστή σειρά.

Διάβασε την ιστορία.