Τι είναι τα οπτικά προγράμματα;
Μια οπτική υποστήριξη αναφέρεται στη χρήση μιας εικόνας ή άλλου οπτικού στοιχείου για να επικοινωνεί  ένα παιδί που έχει δυσκολία κατανόησης της  χρήσης γλώσσας. Τα οπτικά προγράμματα μπορεί να είναι φωτογραφίες, σχέδια, αντικείμενα, γραπτές λέξεις ή λίστες. Η έρευνα έχει δείξει ότι τα οπτικά στηρίγματα αποτελούν  ένα τρόπο επικοινωνίας.

Τα οπτικά προγράμματα χρησιμοποιούνται από τα παιδιά που βρίσκονται στο  φάσμα του αυτισμού για δύο βασικούς σκοπούς. Βοηθούν  τους γονείς να επικοινωνούν καλύτερα με το παιδί τους και βοηθούν το παιδί τους να επικοινωνεί καλύτερα με τους άλλους.

Γιατί είναι οπτικά προγράμματα είναι σημαντικά;
Τα κύρια χαρακτηριστικά των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών (ΔΑΔ) είναι ποιοτικές δυσκολίες στην κοινωνική κατανόηση, συναλλαγή και συναισθηματική αμοιβαιότητα,  δυσκολίες στον τρόπο επικοινωνίας και στη γλώσσα, περιορισμένο, στερεότυπο επαναλαμβανόμενο ρεπερτόριο δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων. Τα οπτικά στηρίγματα μπορούν να βοηθήσουν και στους τρεις τομείς.


Πρώτον, τα παιδιά με αυτισμό δεν μπορούν να κατανοήσουν τα κοινωνικά συνθήματα όταν αλληλεπιδρούν με άλλους σε καθημερινές δραστηριότητες. Δεν μπορούν να κατανοήσουν τις κοινωνικές  προσδοκίες, όπως το πώς να ξεκινήσουν μια συζήτηση, πώς να αντιδράσουν όταν άλλοι κάνουν κοινωνικές προσεγγίσεις, ή πώς να αλλάξουν τη συμπεριφορά που βασίζεται σε άγραφους κοινωνικούς κανόνες. Τα οπτικά βοηθήματα μπορούν να βοηθήσουν διδάσκοντας κοινωνικές δεξιότητες και να βοηθώντας τα παιδιά με αυτισμό να τα χρησιμοποιήσουν για τις δικές τους κοινωνικές καταστάσεις.

Δεύτερον, τα παιδιά με αυτισμό συχνά δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να ακολουθήσουν τις προφορικές οδηγίες. Μπορεί να μην είναι σε θέση να εκφράσουν καλά τι  θέλουν ή έχουν ανάγκη. Το οπτικό υλικό μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να δώσουν στα παιδιά να καταλάβουν τι περιμένουν από αυτά. Αυτό μειώνει την απογοήτευση και μπορεί να βοηθήσει στο πρόβλημα μείωσης συμπεριφορών που προκύπτουν από τη δυσκολία στην επικοινωνία.  Το οπτικό υλικό μπορεί να προάγει τους κατάλληλους τρόπους επικοινωνίας.

Τέλος, ορισμένα παιδιά με ΔΑΔ είναι ανήσυχα ή ενεργούν «έξω από τα νερά τους» όταν αλλάζουν οι ρουτίνες τους ή βρίσκονται σε άγνωστες καταστάσεις. Το οπτικό υλικό μπορεί να τους βοηθήσει να καταλάβουν τι πρέπει να περιμένουν και θα συμβεί στη συνέχεια, κάτι που οδηγεί στη  μείωση του άγχους. Το οπτικό υλικό μπορεί να τους βοηθήσει να δώσουν προσοχή σε σημαντικές λεπτομέρειες και να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν την αλλαγή.