1.Γνωστικά χαρακτηριστικά
Α. Παρορμητικά γνωστικό ρυθμό 

Β. Προβλήματα διατήρησης της πληροφορίας 

Γ. Ελλιπή χρήση στρατηγικών μνήμης και μάθησης 

Δ. Έλλειψη μεταγνωστικής συνείδησης.


2. Κοινωνικά χαρακτηριστικά
Α. Προβλήματα προσωπικότητας και σχέσεις με τους συνομήλικους. 

Β. Άγχος, απόσυρση, κατάθλιψη, κακή εικόνα του εαυτού, προβλήματα προσαρμογής και χαμηλό δείκτη εκτίμησης της επιτυχίας.


Αντίθετα έχουμε.Καλές οικογενειακές σχέσεις, υπάρχει μια τάση διάκρισης σε ιδιαίτερους τομείς. 
3. Νευροφυσιολογικά χαρακτηριστικά.
Α. Ελλιπή ή μη δομημένη πλευρίωση Β. Αμφίπλευρη ικανότητα χωροχρονικής αντίληψης Γ. Αναπτυξιακή καθυστέρηση των εγκεφαλικών ημισφαιρίων που κυρίως οφείλεται σε αρμονικούς παράγοντες ανάπτυξης του αριστερού εγκεφαλικού λοβού.Δ. Σχετική μειονεξία του αριστερού λοβού του εγκεφάλου.

Ε. Δυσλειτουργία στη δυημισφαιρική συνεργασία.