Οι συνθήκες που βιώνει η χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα επιτάσσει αλλαγές στον τρόπο εφαρμογής των τηλεσυνεδριών ειδικής διαπαιδαγώγησης.

Είμαστε όμως έτοιμοι για αυτό;

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη δική σας προετοιμασία για να οργανώσετε τις τηλεσυνεδρίες.

Προετοιμασία για τις τηλεσυνεδρίες Ειδικής Διαπαιδαγώγησης