Η σχέση θεραπευτή και θεραπευόμενου πρέπει να είναι τόσο μοναδική όσο και η σχέση ενός κλειδιού με την κλειδαριά. Για να την “ξεκλειδώσεις” δεν απαιτείται κόπος αλλά σωστοί χειρισμοί…


1-Συζήτηση με τους γονείς για τα προβλήματα που αυτοί βλέπουν,                                                             

 2- Η αξιολόγηση γίνεται στους τομείς που φαίνεται να δυσκολεύεται το παιδί

3-Συζήτηση όλων μαζί (όπου αυτό είναι δυνατόν) για το ειδικό διδακτικό πρόγραμμα που συμφωνείται να ακολουθηθεί,

4-Συζήτηση όλων μαζί και κοινή απόφαση για τον τρόπο και τη διάρκεια της μελέτης και των σχολικών υποχρεώσεων, καθώς και των άλλων αναγκών του παιδιού.

5-Είναι πολύ σημαντικό να αποφασίζουμε μαζί με τους γονείς για τις προτεραιότητες που θα θέσουμε, αλλά και να προσπαθούμε να απαντήσουμε στις αγωνίες τους. Αν δεν απαντηθούν όλες οι αγωνίες των γονιών και του παιδιού, δεν μπορεί να αποκατασταθεί το ήρεμο κλίμα μέσα στο σπίτι.