Διαφορές αγοριών - κοριτσιών στη διάγνωση αυτισμού

Κορίτσια VS Αγόρια: Διαφορές στη Διάγνωση Αυτισμού

Τα διαγνωστικά κριτήρια για τον αυτισμό δεν κάνουν διακρίσεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών ή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όμως, πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι ο αυτισμός μπορεί να παρουσιάζεται αρκετά διαφορετικά στα κορίτσια και μάλιστα τόσο διαφορετικά, που στην πραγματικότητα, μπορεί να είναι δύσκολο να διαγνωστεί.

Μια δυσκολία που οι ερευνητές βιώνουν είναι ότι τα κορίτσια με αυτισμό φαίνεται να συμπεριφέρονται με τρόπους που θεωρούνται αποδεκτοί, αν και δεν είναι ιδανικοί, σε αντίθεση με τα αγόρια. Για παράδειγμα, τα κορίτσια με αυτισμό μπορεί να φαίνονται ότι είναι παθητικά, αποσύρονται, εξαρτώνται από τους άλλους, είναι αμέτοχα, ή ακόμα και με κατάθλιψη (ακριβώς όπως κάνουν τα αγόρια). Μπορούν να γίνουν παθιασμένα ακόμα και μανιώδη με ενδιαφέροντα σε πολύ συγκεκριμένους τομείς (όπως ακριβώς κάνουν τα αγόρια), αλλά δεν μπορεί να κλίνουν προς τους “geeky” τομείς της τεχνολογίας και των μαθηματικών. Δυστυχώς, στο δυτικό πολιτισμό, τα κορίτσια που εμφανίζουν αυτές τις συμπεριφορές είναι πιο πιθανό να αγνοούνται ή να τρομοκρατούνται από το να διαγνωστούν και να αντιμετωπιστούν.

Με όλες αυτές τις επιφυλάξεις, ωστόσο, η έρευνα προοδεύει, και μας παρέχει περισσότερες ενδείξεις για τον αυτισμό στα κορίτσια. Με βάση την πρόσφατη έρευνα, παρουσιάζονται μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους τα κορίτσια με αυτισμό φαίνεται να διαφέρουν από τα αγόρια με αυτισμό:

  1. Τα αγόρια με αυτισμό τείνουν να έχουν επαναλαμβανόμενες και περιορισμένες περιοχές του παιχνιδιού. Τα κορίτσια με αυτισμό κάνουν λιγότερο επαναλαμβανόμενες κινήσεις  και έχουν ευρύτερους τομείς του παιχνιδιού.
  2. Τα κορίτσια με αυτισμό είναι πιο πιθανό από ό, τι τα αγόρια να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε μη-λεκτική επικοινωνία. Επίσης, είναι κάπως πιο συγκεντρωμένα και λιγότερο επιρρεπή στην απόσπαση της προσοχής.
  3. Ενώ τα θέματα κοινωνικής επικοινωνίας των αγοριών είναι μια πραγματική πρόκληση από πολύ νωρίς στη ζωή τους, τα κορίτσια μπορεί να είναι σε θέση να διαχειριστούν τις κοινωνικές απαιτήσεις της πρώιμης παιδικής ηλικίας, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες, καθώς εισέρχονται στην  πρώιμη εφηβεία.
  4. Σύμφωνα με την έκθεση Kennedy Krieger, τα αγόρια με αυτισμό μπορεί να τείνουν να παρουσιάζουν διασπαστική συμπεριφορά για να αποκτήσουν αντικείμενα, ενώ τα κορίτσια με αυτισμό μπορεί να τείνουν να παρουσιάζουν διασπαστική συμπεριφορά για να τραβήξουν την προσοχή.
  5. Τα κορίτσια με αυτισμό είναι πιο πιθανό από ό, τι τα αγόρια να αντιμετωπίζουν άγχος και / ή κατάθλιψη.
  6. Ενώ τα κορίτσια με αυτισμό έχουν συγκεκριμένα ενδιαφέροντα, είναι πιο πιθανό να επιλέξουν ενδιαφέροντα (όπως η τηλεόραση ή μουσική) που εμφανίζονται πιο τυπικά  από ό, τι, για παράδειγμα, τα συγκεκριμένα ενδιαφέροντα πολλών αγοριών στα προγράμματα, σε στατιστικές, ή σε σχέδια.
  7. Τα κορίτσια με αυτισμό είναι λιγότερο πιθανό να συμπεριφερθούν επιθετικά και πιο πιθανό να είναι παθητικά ή να αποσυρθούν.
  8. Είναι αρκετά κοινό για τα κορίτσια με αυτισμό να εμφανίζονται κοινωνικά αρμόδια ως νεαρά, επειδή «μπαίνουν κάτω από τα φτερά» των άλλων κοριτσιών που απολαμβάνουν την καθοδήγηση των συνομηλίκων τους.

Sources:

DeWeerdt S. Autism characteristics differ by gender, studies find. Simons Foundation. https://spectrumnews.org/news/autism-characteristics-differ-by-gender-studies-find/Accessed 27 March 2014.

Dworzynski K et al. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry. 2012; 51, 788-797 

Nichols S. A Girl’s-Eye View: Detecting and Understanding Autism Spectrum Disorders in Females. Interactive Autism Network at Kennedy Krieger Institute.iancommunity.org/cs/articles/girls_with_asd Accessed December 2009.

Sarris M. Not Just for Boys: When Autism Spectrum Disorders Affect Girls. Interactive Autism Network at Kennedy Krieger Institute.iancommunity.org/cs/simons_simplex_community/autism_in_girls Accessed February 19, 2013.