Οπτική διάκριση - Πυξίδα Γνώσης

Δεξιότητες Οπτικής Διάκρισης για τη Σχολική Ετοιμότητα

Η οπτική διάκριση είναι η δυνατότητα προσδιορισμού των διαφορών στις οπτικές εικόνες. Πολλά μέρη μιας αίθουσας νηπιαγωγείου χρησιμοποιούν οπτικές εικόνες, μεταξύ των οποίων:

1) Ανάγνωση και γραφή

2) Μαθηματικά

3)Επιστήμη και

4) κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

Ο ρόλος της οπτικής διάκρισης στην ανάγνωση και τη γραφή

Όπως αναλύεται  λεπτομερώς στο άρθρο σχετικά Αναγνώριση των Γραμμάτων, τα παιδιά πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν με επιτυχία τα διάφορα γράμματα προκειμένου να διαβάσουν και να γράψουν λέξεις. Όπως η Winnie the Pooh εξέφρασε με φαντασία: “Για τους αμόρφωτους, ένα Α είναι μόνο τρία μπαστούνια.”

Για παράδειγμα, εάν το παιδί σας δεν μπορεί να διακρίνει το γράμμα “β” από το γράμμα “δ”, θα διαβάσει εσφαλμένα τις λέξεις. Αυτό αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε απογοήτευση και χαμηλή αυτοπεποίθηση, καθώς το παιδί σας αγωνίζεται να καταλάβει γιατί η πρόταση δεν έχει νόημα.

 

Ο ρόλος της οπτικής διάκρισης στα μαθηματικά

Η άνεση με τους αριθμούς και τις μαθηματικές έννοιες εξαρτάται πρωτίστως από τη δυνατότητα διάκρισης μεταξύ διαφορετικών συμβόλων κι αριθμών. Όπως και με τα γράμματα, πολλοί αριθμοί είναι παρόμοιοι στο σχηματισμό, όπως:

Παραδείγματος χάριν, πολλά μικρά παιδιά μπορούν να απαντήσουν σωστά όταν ερωτηθούν: «Τι είναι τρία συν ένα;». Ωστόσο, πολλά από αυτά τα ίδια παιδιά δεν θα μπορούσαν να συμπληρώσουν ένα βασικό φύλλο μαθηματικών όταν ζητηθεί γραπτώς η ίδια ερώτηση: «3 + 1 =;». Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά με αδύναμες δεξιότητες οπτικής διάκρισης δεν μπορούν να κάνουν σωστή διάκριση μεταξύ όλων των αριθμών.

 

Οι διψήφιοι αριθμοί αποτελούν επίσης μια μοναδική πρόκληση οπτικής διάκρισης για τα παιδιά. Όταν αντιμετωπίζετε έναν διψήφιο (ή τριπλό ή τετραψήφιο) αριθμό, ένα παιδί πρέπει όχι μόνο να ταυτοποιεί τους αριθμούς σωστά, αλλά και να τους επεξεργάζεται με τη σωστή σειρά από αριστερά προς τα δεξιά. Για παράδειγμα, οι αριθμοί 18 και 81 αντιπροσωπεύουν πολύ διαφορετικά ποσά και 7:05 και 5:07 είναι πολύ διαφορετικές ώρες της ημέρας. Επίσης, σκεφτείτε την οπτική ομοιότητα μεταξύ του αριθμού 10 και των αριθμών 100 και 1000.

 

Ο ρόλος της οπτικής διάκρισης στις κοινωνικές σπουδές και την επιστήμη

Ανεξάρτητα από το είδος του σχολείου το οποίο το παιδί σας παρακολουθεί ή θα παρακολουθήσει, όλα τα μαθήματα κοινωνικών σπουδών και επιστήμης εισάγουν πληροφορίες με οπτικά μοντέλα και επιδείξεις. Συχνά ένας δάσκαλος θα διαμορφώσει μια δραστηριότητα για την τάξη και στη συνέχεια θα ζητήσει από τα παιδιά να αναπαράγουν τη δραστηριότητα στο δικό τους σταθμό εργασίας. Ή μπορεί να ζητηθεί από τα παιδιά να κάνουν παρατηρήσεις σχετικά με το πείραμα κάνοντας μια εικόνα ή γράφοντας περιγραφικές προτάσεις.

Ένα παιδί με αδύναμες δεξιότητες οπτικής διάκρισης θα παρακολουθήσει το πείραμα, αλλά δεν θα μπορέσει να αναπαράγει το έργο στο δικό του γραφείο ή να συμπληρώσει ένα φύλλο εργασίας που θα θέσει ερωτήσεις παρακολούθησης. Από την απογοήτευση, μπορεί να ξεγελάσει τον εαυτό του σκεπτόμενο ότι «δεν είναι καλό στην επιστήμη». Όταν, στην πραγματικότητα, μπορεί να έχει μια ισχυρή φυσική ικανότητα για την επιστήμη, αλλά απλώς δεν διαθέτει καλά αναπτυγμένες οπτικές διακρίσεις.

 

Ο ρόλος της οπτικής διάκρισης στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις

Οι δεξιότητες οπτικής διάκρισης διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο διευκολύνοντας τις ομαλές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Τα παιδιά πρέπει να μπορούν να ερμηνεύουν και να κατανοούν τις λεπτές αποχρώσεις στις εκφράσεις του προσώπου και τη γλώσσα του σώματος ώστε να αλληλεπιδρούν άνετα με τους άλλους.

Απλά σκεφτείτε πόσο δύσκολο θα ήταν για το παιδί σας να θυμάται τα ονόματα των συμμαθητών του εάν όλα τα κορίτσια ήταν ένα ψηλό κορίτσι ύψους 1 μέτρου με μακριά καστανά μαλλιά και πράσινα μάτια. Ο εύκολος προσδιορισμός και η ανάμνηση των φυσικών διαφορών σε κάθε συμμαθητή, μαζί με τον εντοπισμό και την ανάμνηση των λεπτομερειών της διαρρύθμισης της τάξης και της ρουτίνας, θα επιτρέψουν στο παιδί σας να μπορεί να κινηθεί άνετα στο νέο σχολικό περιβάλλον.

Μάθετε περισσότερα για το τι θα αναμένεται από το παιδί σας στο σχολείο

Όταν τα παιδιά αρχίζουν το νηπιαγωγείο, εισέρχονται σε μια άγνωστη τάξη γεμάτη με άγνωστους ανθρώπους και υλικά. Πρέπει να βασίζονται σε ισχυρές δεξιότητες οπτικής διάκρισης για να θυμούνται τη θέση των συρταριών τους και των ονομάτων των φίλων τους. Τα παιδιά πρέπει επίσης χρησιμοποιούν οπτικές δεξιότητες διάκρισης για να παρακολουθούν τα διδάγματα που διδάσκονται και να μαθαίνουν λεπτές διακρίσεις όπως η διαφορά μεταξύ των γραμμάτων Β και Θ κι η διαφορά μεταξύ των αριθμών 6 και 9. Με το νηπιαγωγείο αναμένεται ότι τα παιδιά θα μάθουν γρήγορα ονόματα όλων των νέων συμμαθητών και νέων υλικών. Τα παιδιά νηπιαγωγείου αναμένεται επίσης να γνωρίζουν ήδη τις διαφορές μεταξύ των 24 γραμμάτων και των 10 αριθμών. Ακόμη, τα παιδιά αναμένεται να χρησιμοποιούν ισχυρές οπτικές διακρίσεις για να παρακολουθήσουν πιο σύνθετα μαθήματα και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν αυτές τις παρατηρήσεις για να αναπαράγουν μια επίδειξη στο δικό τους σταθμό εργασίας.