Γιατί δεν μπορώ να βγω από το σπίτι;

Είναι δύσκολο να πείσουμε τα παιδιά για ποιους λόγους πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι, καθώς ζούμε σε μια εποχή αυξημένης αβεβαιότητας.

Το παρακάτω εγχειρίδιο εξηγεί τους λόγους παραμονής στο σπίτι, παρουσιάζει προτάσεις προφύλαξης από τον ιό σε μια χαριτωμένη έκδοση.

Γιατί δεν μπορώ να βγω από το σπίτι; LoveMySpecialLearners