Γιατί δεν μπορώ να βγω από το σπίτι;

  • 0 comments

Είναι δύσκολο να πείσουμε τα παιδιά για ποιους λόγους πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι, καθώς ζούμε σε μια εποχή αυξημένης αβεβαιότητας.

Το παρακάτω εγχειρίδιο εξηγεί τους λόγους παραμονής στο σπίτι, παρουσιάζει προτάσεις προφύλαξης από τον ιό σε μια χαριτωμένη έκδοση.

Γιατί δεν μπορώ να βγω από το σπίτι; LoveMySpecialLearners

Share Social