Βρες τη σωστή ορθογραφία

Κοίταξε τις λέξεις και διάλεξε τη σωστή ορθογραφία.