Στη διδασκαλία της γλώσσας στο δημοτικό σχολείο μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα προγράμματα λογισμικού που κατηγοριοποιούνται στις εξής τρείς ομάδες:

  • Στο λογισμικό χρήσης το οποίο αφορά προγράμματα που διευκολύνουν τη διαδικασία της γραφής. Οι δυσλεκτικοί μαθητές, χρησιμοποιώντας τους υπολογιστές σαν εργαλείο βοήθειας, αποκτούν αυτοπεποίθηση και δε σπαταλούν χρόνο για το σχηματισμό των γραμμάτων, αλλά ασχολούνται με το νοηματικό περιεχόμενο της εργασίας τους. Τα προγράμματα αυτά, δεν ασχολούνται με την αιτία της δυσλεξίας και την αντιμετώπιση της, αλλά αποσκοπούν στο να κάνουν το μαθησιακό πρόβλημα λιγότερο αναγνωρίσιμο.
  •    Στο διδακτικό- εκπαιδευτικό λογισμικό, το οποίο στοχεύει στην εκμάθηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων μέσα από τη συχνή εξάσκηση σε ένα φιλικό για το παιδί περιβάλλον. Είναι κατάλληλο για τα παιδιά που χρειάζονται περισσότερο χρόνο και περισσότερη εξάσκηση για την απομνημόνευση λέξεων και κανόνων. Ενδιαφέρονται για την αντιμετώπιση  των λαθών στην ανάγνωση και τη ορθογραφία.
  • Στο ψυχαγωγικό λογισμικό, όπου η χρήση των προγραμμάτων του, μπορεί να λειτουργήσει σαν κίνητρο ή σαν ανταμοιβή για τους μαθητές που έχουν ολοκληρώσει μια δουλειά. Επίσης τα ομιλούντα βιβλία, κρατούν τα παιδιά συγκεντρωμένα σε ένα εγγράμματο περιβάλλον και διευκολύνουν τη διαδικασία της ανάγνωσης. (Ingram, 1994). Υπάρχουν αρκετά προγράμματα κι εφαρμογές που βοηθούν. Παρατηρείται λοιπόν πως ο Η\Υ φαίνεται να είναι ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας, αρκεί να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα.