Αναγνωστική Ικανότητα – Βρες τις ομόηχες λέξεις

Κοίταξε τις εικόνες.

Σκέψου τις λέξεις.

Ένωσε τις εικόνες των οποίων οι λέξεις ακούγονται το ίδιο.