Νευρολογικοί παράγοντες
Οι σύγχρονες έρευνες σχετικά με τη νευρολογική βάση της διαταραχής, έδειξαν τα εξής:

 • Μειωμένη μεταβολική δραστηριότητα γλυκόζης στις μετωπιαίες περιοχές.
 • Μειωμένη εγκεφαλική αιματική ροή στο δεξί ημισφαίριο.
 • Αναλύσεις MRI έδειξαν μικρότερο μέγεθος αριστερών και δεξιών κροταφικών λοβών (σχετίζονται με την ακουστική διάκριση, την ανάλυση των ήχων ομιλίας και την αναγνωστική ικανότητα και τα ευρήματα αυτά παρουσιάζονται και στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες).
 • Η πρώιμη εμφάνιση των συμπτωμάτων, η επιμονή στο χρόνο και η σχέση με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές (μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές λόγου, κινητικές δυσκολίες), αποτελούν ενδείξεις της νευρολογικής βάσης της ΔΕΠ-Υ.
 • Σε άτομα με ΔΕΠ-Υ έχουν εντοπιστεί βλάβες στον προμετωπιαίο λοβό που σημαίνει ελλείμματα στη συντηρούμενη προσοχή, στη ρύθμιση του συναισθήματος και των κινήτρων και στην ικανότητα για διαχρονική οργάνωση της συμπεριφοράς.


Γενετικοί παράγοντες
Οι περισσότερες έρευνες αποδεικνύουν την κληρονομική βάση της ΔΕΠ-Υ σε ποσοστό 30-50% (σε δίδυμους μονοζυγωτικούς συμφωνία ως προς την υπερκινητικότητα. Τα αδέλφια των υπερκινητικών παιδιών παρουσιάζουν συχνά υπερκινητικότητα ή άλλες δυσλειτουργίες π.χ. σχολική αποτυχία).

Νευροχημικές έρευνες αποκάλυψαν τη σημασία των νευροδιαβιβαστών για την προσοχή, την αναστολή της συμπεριφοράς και την κινητική δραστηριότητα. Πρόσφατα γενετικά ευρήματα υποστηρίζουν τη σχέση της ΔΕΠ-Υ με τα γονίδια DAT (γονίδιο – μεταφορέας ντοπαμίνης υπεύθυνο για τα συμπτώματα απροσεξίας) και DRD4 (γονίδιο – υποδοχέας ντοπαμίνης υπεύθυνο για τα συμπτώματα υπερκινητικότητας – παρορμητικότητας).

Προγεννητικοί και περιγεννητικοί παράγοντες

 • Μειωμένος καρδιακός παλμός κατά τη διάρκεια του τοκετού.
 • Μικρή περιφέρεια κεφαλής κατά τη γέννηση.
 • Η χρήση αλκοόλ από τη μητέρα κατά τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης.


Τοξικοί και αλλεργικοί παράγοντες

 • Η δηλητηρίαση από μόλυβδο.
 • Οι χρωστικές ουσίες και τα συντηρητικά που υπάρχουν στα τρόφιμα (δεν υπάρχουν επαρκή ερευνητικά δεδομένα).


Άλλοι οργανικοί παράγοντες

 • Ο υπερθυροειδισμός (στα συμπτώματα που εμφανίζει συμπεριλαμβάνονται και η μειωμένη προσοχή, η ευερεθιστότητα και η ανησυχία).
 • Η έλλειψη συγκέντρωσης πρωτεΐνης  C4 που σχετίζεται με την προστασία του οργανισμού από τις λοιμώξεις  (μόλυνση του ΚΝΣ από ιό που προκαλεί βλάβες στον εγκεφαλικό ιστό).

Περιβαλλοντικοί παράγοντες

 • Ανατροφή σε ίδρυμα.
 • Διαταραχή της προσκόλλησης κατά την ανάπτυξη. Διαταραγμένες οικογενειακές και συζυγικές σχέσεις.
 • Χαμηλό κοινωνικοπολιτισμικό και οικονομικό επίπεδο.