Ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» αναφέρεται στη δυσκολία που παρουσιάζουν ορισμένοι μαθητές στην ανάγνωση, την ορθογραφία, τη λογική σκέψη, τα μαθηματικά, το γραπτό λόγο και ιδιαιτέρως τη μεταφορά της σκέψης στο γραπτό λόγο. 


Δύο μεγάλες κατηγορίες στη θεωρία και την έρευνα των μαθησιακών δυσκολιών είναι γενικευμένη ελλειμματική ανάπτυξη, που χαρακτηρίζεται από μειωμένες ικανότητες ανάγνωσης και μειωμένο δείκτη νοημοσύνης και η δυσλεξία που χαρακτηρίζεται από μειωμένες αναγνωστικές ικανότητες, με δείκτη νοημοσύνης που κινείται στα μέσα φυσιολογικά πλαίσια. Ωστόσο, η έλλειψη ενός καθολικά ορισμού για τις μαθησιακές δυσκολίες αλλά και η αδυναμία πλήρους κατανόησης των αιτιών που τις προκαλούν έχουν δημιουργήσει μεγάλη σύγχυση, καθώς τα ευρήματα των επιστημονικών ερευνών είναι συχνά ελλιπή και αντιφατικά.


Πολλά παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες νιώθουν κατώτερα και ανεπαρκή μέσα στη σχολική τάξη, καθώς συχνά τιμωρούνται ή γελοιοποιούνται από γονείς, εκπαιδευτικούς και συμμαθητές. Σταδιακά αυτά τα παιδιά αναπτύσσουν αρνητικά συναισθήματα, φόβο και θυμό, αφού νιώθουν ότι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις προσδοκίες των άλλων, ενώ παράλληλα δεν έχουν και την υποστήριξή τους, ώστε να μπορέσουν να βελτιωθούν.


Η ανάγνωση μπροστά στους μαθητές του μπορεί να προκαλέσει μεγάλο στρες στο παιδί που παρουσιάζει δυσκολίες, ενώ το στρες δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια ανάγνωσης. Το άγχος που προκαλείται από κοινωνικούς παράγοντες μπορεί να μειώσει τις επιδεξιότητες και την επίδοση του μαθητή σε γνωστικά έργα. Επομένως, ο μαθητής πρέπει να συμμετέχει στις σχολικές διαδικασίες χωρίς άγχος για να είναι αποτελεσματικός.
Πολλοί ερευνητές έχουν επιβεβαιώσει ότι τα παιδιά με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και αρνητική αυτοαντίληψη, γεγονός που έχει αρνητική επίδραση στις ήδη χαμηλές τους σχολικές επιδόσεις. Η αυτοεκτίμηση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες είναι χαμηλότερη από των συμμαθητών τους, καθώς φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται την αποτυχία τους ως σοβαρή έλλειψη ικανοτήτων.
Είναι λοιπόν εμφανές πως οι συναισθηματικές δυσκολίες ίσως προκαλούν αρχικά κάποιες δυσκολίες στην ανάγνωση και ότι οι δυσκολίες αυτές, με τη σειρά τους, προκαλούν τη ματαίωση, που εμποδίζει τη μάθηση και εντείνει ακόμα περισσότερο τη ματαίωση. Η αλληλεξάρτηση και η αύξηση της έντασης αποτελούν ένα φαύλο κύκλο, που οδηγεί σε έντονες συναισθηματικές διαταραχές και πλήρη αποτυχία προόδου στην ανάγνωση.