Επικοινωνήστε

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή χρειάζεστε βοήθεια για θέματα που αφορούν:

  • Την ανάπτυξη του παιδιού σας
  • Τη συμπεριφορά του και πώς να τη διαχειριστείτε
  • Τη σχολική ετοιμότητα για την ένταξη του σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης
  • Τη μαθησιακή πορεία και τις σχολικές επιδόσεις
  • Τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την έκδοση γνωμάτευσης
  • Τα δικαιώματα σας σχετικά με τη σχολική φοίτηση του παιδιού και την επιλογή σχολικής μονάδας
  • Την πληροφόρηση σχετικά με τις προσφερόμενες δημόσιες σχολικές βαθμίδες ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού σας
  • Τη μαθησιακή παρέμβαση/αντιμετώπιση που χρειάζεται να λάβει από εξειδικευμένο ειδικό παιδαγωγό
  • Τη στήριξη του παιδιού για την ένταξη και την αποδοχή του από το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο
  • Το σχεδιασμό του κατάλληλου εξατομικευμένου προγράμματος διδασκαλίας δεξιοτήτων που αφορούν: αυτοεξυπηρέτηση (σίτιση, τουαλέτα, ένδυση, ύπνος), κοινωνικές δεξιότητες (κανόνες, σχέσεις, συμπεριφορά)