Όταν το Θ και το Φ έγιναν ιστορίες…

Το παρόν βιβλίο με τίτλο: «Όταν το Θ και το Φ έγιναν ιστορίες…» αποτελεί τεύχος της σειράς βιβλίων «Τα σύμφωνα και τα συμπλέγματά τους». Θεματική των βιβλίων αυτών είναι αυτοτελείς ιστορίες με τα σύμφωνα -και τα συμπλέγματα αυτών- του ελληνικού αλφαβήτου, τα οποία συγχέονται λόγω προβλημάτων λόγου και ειδικών μαθησιακών δυσκολιών.

Στα τεύχη αυτά θα βρείτε αυτοτελείς ιστορίες των φωνημάτων Θ και Φ καθώς και των συμπλεγμάτων τους καθώς και προτεινόμενες δραστηριότητες, σχετικά με το πως να αξιοποιήσετε το βιβλίο. Στο τέλος κάθε ιστορίας, υπάρχουν ερωτήσεις κατανόησης που στοχεύουν στην αναγνωστική κατανόηση και στην εκμάθηση των λέξεων, που είναι στόχοι.

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο από τις Εκδόσεις Επιστημονικού Υλικού upbility.

ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΟΥΣ | Όταν το θ και το φ έγιναν ιστορίες