Ομαδικά Προγράμματα

Οι κοινωνικές δεξιότητες περιλαμβάνουν πολύ περισσότερο από την ικανότητα επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους. Είναι ζωτικής σημασίας για τα παιδιά να κάνουν φίλους, να πετύχουν στο σχολείο και, αργότερα στη ζωή, να πάρουν και να διατηρήσουν μια δουλειά. Ακολουθούν απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις που έχουν οι γονείς σχετικά με ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων.

Οι ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων είναι μικρές ομάδες (συνήθως δύο έως οκτώ παιδιά) με επικεφαλής έναν ενήλικα που διδάσκει τα παιδιά πώς να αλληλεπιδρούν κατάλληλα με τους άλλους της ηλικίας τους. Μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να μάθουν δεξιότητες συζήτησης, φιλίας και επίλυσης προβλημάτων. Μπορούν επίσης να είναι χρήσιμα στη διδασκαλία των παιδιών να ελέγχουν τα συναισθήματά τους και να κατανοούν τις προοπτικές των άλλων ανθρώπων.

Ίσως τα παιδιά της ομάδας να έχουν πρόβλημα να ξεκινήσουν μια συζήτηση – ή να κρατήσουν κάποιον. Ή ίσως δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα του σώματος. Ο διευκολυντής ομάδας οδηγεί τα παιδιά μέσω ασκήσεων για να μάθουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε κοινωνική πρόκληση. Οι περισσότερες από αυτές τις συναντήσεις περιλαμβάνουν την ευκαιρία για τα παιδιά να παίξουν ρόλους ή να εξασκήσουν κοινωνικές δεξιότητες – και να λάβουν ανατροφοδότηση για το πώς κάνουν.

Τα παιδιά μπορούν να μάθουν σημαντικές δεξιότητες που θα χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους. Αυτό περιλαμβάνει την εκμάθηση πώς να:

• Χαιρετίσουν τους άλλους

• Ξεκινήσουν μια συζήτηση

• Απαντήσουν σε άλλους

• Διατηρήσουν μια συνομιλία

• Μοιραστούν

• Ζητήσουν βοήθεια

Οι ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων είναι καλύτερες για τα παιδιά που δεν αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες τόσο γρήγορα όσοι οι συνομήλικοι τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει παιδιά που αντιμετωπίζουν Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα , τα οποία μπορεί να είναι πολύ ενεργά και φυσικά στο παιχνίδι τους. Μπορεί να περιλαμβάνει παιδιά με μη λεκτικές δυσκολίες, που μπορεί να έχουν πρόβλημα να ανακαλύψουν κοινωνικές ενδείξεις, όπως τη γλώσσα του σώματος, τον τόνο της φωνής και τις εκφράσεις του προσώπου. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει παιδιά με προκλήσεις κοινωνικής επικοινωνίας και άλλα είδη μάθησης ή συμπεριφοράς.