Μέθοδος Πρώιμης Παρέμβασης «Portage»

Η Μέθοδος Πρώιμης Παρέμβασης «Portage» είναι ένα πρόγραμμα που αρχικά σχεδιάστηκε για την κατ’οίκον ενίσχυση των παιδιών προ-σχολικής ηλικίας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη.

Κατ αρχάς αξιολογεί σε συνεργασία με την οικογένεια του παιδιού το αρχικό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται το λειτουργικό επίπεδο του παιδιού με βάση αναπτυξιακούς πίνακες. Τίθενται οι στόχοι και εφαρμόζεται πρόγραμμα παρέμβασης με βάση τους βραχυπρόθεσμους στόχους που θέτει ο θεραπευτής.
Οι οδηγίες θα πρέπει να εφαρμόζονται για μία εβδομάδα επαναλαμβανόμενα από την οικογένεια συμπληρώνοντας συγκεκριμένα έντυπα όπου θα αναγράφεται εάν το παιδί πέτυχε και πόσες φορές τον στόχο.

Με βάση τους αναπτυξιακούς πίνακες ο γονέας βλέπει εάν το παιδί πέτυχε ή όχι τους στόχους. Οι γονείς θα πρέπει να είναι παρόντες κατά την παροχή της θεραπείας για να εκπαιδεύονται για τον τρόπο που θα πρέπει να γίνει η εφαρμογή των δοθεισών οδηγιών.

Πρόκειται για μία συμπεριφοριστική μέθοδο που μετρά την επιτυχία ή όχι της δοθείσας οδηγίας και τις κατάλληλες προσαρμογές που θα μπορούσαν να γίνουν για να επιτευχθεί. Δεν στηρίζεται στην αιτιολόγηση μέσω clinical reasoning (όπως οι περισσότερες συμπεριφοριστικές μέθοδοι) αλλά στην παρουσία ή όχι των συμπτωμάτων.

Ενδείκνυται κύρια για παιδιά με νοητική καθυστέρηση.