Αυτισμός & Παιχνίδι SSIP

Το πρόγραμμα Παιχνίδι και Αυτισμός, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που αναπτύχθηκε με την πολύχρονη  παρατήρηση και  θεραπευτική παρέμβαση σε εκατοντάδες παιδιά που ανήκουν στο φάσμα της Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής (Αυτισμός). Στόχο έχει την ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων γόνιμης αλληλεπίδρασης. Το πρόγραμμά μπορεί να εφαρμοστεί στη διάδραση με τον ενήλικα, στη διάδραση με συνομήλικο καθώς και σε ομάδα.