Συμβουλευτική Οικογένειας

Οι δεξιότητες γονικής ανάπτυξης αναπτύσσονται με την πάροδο του χρόνου. Οι γονείς δεν «γεννιούνται» ή «δημιουργούνται» τη στιγμή της γέννησης του παιδιού τους, αλλά οι άνθρωποι γίνονται γονείς μέσα από μια συνεχή διαδικασία μάθησης και παρατήρησης. Αυτό είναι πιθανό να περιλαμβάνει μάθηση και παρατήρηση από την ανάπτυξη του παιδιού / εφήβου καθώς και από τη δική τους.

Καθώς το παιδί αναπτύσσεται, αναπτύσσονται μαζί του κι οι ανάγκες του. Τα παιδιά αρχίζουν να απαιτούν διαφορετικούς τρόπους αλληλεπίδρασης με τους γονείς. Οι ανάγκες ενός μωρού ηλικίας 6 μηνών είναι πολύ διαφορετικές από τις ανάγκες ενός παιδιού ηλικίας 2ετών ή ενός 12χρονου. Αυτό με τη σειρά του ασκεί πίεση στους γονείς να τροποποιήσουν τις τεχνικές επικοινωνίας ώστε να ταιριάζουν με το αναπτυξιακό στάδιο και τις σχετικές απαιτήσεις του παιδιού / εφήβου τους. Αυτό από μόνο του μπορεί να προκαλέσει σύγχυση τόσο για τον γονέα όσο και για το παιδί / έφηβο.

Οι γονείς επηρεάζονται από τις αναμνήσεις της δικής τους παιδικής ηλικίας και εφηβείας. Αυτές οι μνήμες μπορεί να χρησιμεύσουν για να υποστηρίξουν ή να εμποδίσουν την ανάπτυξη της γονικής μέριμνας. Για παράδειγμα, εάν κάποιος έχει γονείς οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους δεν εξέφραζαν τα δικά τους έντονα συναισθήματα, θα ήταν δύσκολο για αυτούς τότε να αισθάνονται άνετα με έντονα συναισθήματα που εκφράζει το παιδί τους. Όταν το παιδί γίνει γονέας, παρόμοιοι αγώνες με έντονα συναισθήματα μπορεί να τεθούν σε ισχύ με το δικό του παιδί, οδηγώντας σε έναν παρωχημένο φαύλο κύκλο για όλους.

Η διαδικασία της εκμάθησης να είναι κάποιος γονέας απαιτεί χρόνο και υποστήριξη τόσο για τον γονέα όσο και για το παιδί. Ένας γονέας που αισθάνεται ότι υποστηρίζεται τόσο εξωτερικά (μέσω οικογένειας, φίλων και κοινότητας) όσο και εσωτερικά (χωρίς συναισθηματικά υπερβολική επιβάρυνση) θα είναι σε καλύτερη θέση να παρέχει στήριξη στο παιδί του τόσο σε φυσικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Όταν οι γονείς αισθάνονται μόνοι τους και δεν υποστηρίζονται, μπορεί να δυσκολευτούν στη συνέχεια να στηρίξουν τα παιδιά τους και στα δύο αυτά επίπεδα.

Η γονική μέριμνα μπορεί να είναι μια πολύ ικανοποιητική αλλά και συντριπτική εμπειρία κατά καιρούς. Είναι ένας συνεχώς μεταβαλλόμενος ρόλος σε σχέση με την ανάπτυξη του παιδιού / εφήβου. Η Συμβουλευτική Γονέων μπορεί να είναι χρήσιμη για τον γονέα και τον θεραπευτή να σκέφτονται μαζί για τις αλλαγές που συμβαίνουν και τον αντίκτυπο αυτού τόσο στον γονέα όσο και στο παιδί/ έφηβο και τη σχέση τους μεταξύ τους.

Η Συμβουλευτική Γονέων είναι ο κλάδος εκείνος της συμβουλευτικής που ασχολείται κυρίως με την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν από τη συζυγική ή οικογενειακή σχέση, αλλά επεκτείνει το ρόλο της για να συμπεριλάβει και τον οικογενειακό προγραμματισμό – την προετοιμασία, δηλαδή για τον γάμο – και τις περιπτώσεις διαζυγίων, όπου πλέον η απόφαση για τη διάλυση της οικογένειας έχει ληφθεί και η βοήθεια του συμβουλευτικού ψυχολόγου έγκειται κυρίως στο να βοηθήσει τα μέλη της οικογένειας να αντιμετωπίσουν πιο εποικοδομητικά τα προβλήματα που ανακύπτουν από αυτή τη διάλυση.

Η Συμβουλευτική Γονέων μπορεί να βοηθήσει σε ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων όπως είναι τα εξής:

 • διαχείριση της επιθετικότητας του παιδιού
 • διαχείριση της ντροπής τους για τις δυσκολίες του παιδιού τους
 • διαχείριση της μειωμένης αυτοπεποίθησης του παιδιού τους
 • διαχείριση των εκρήξεων οργής του παιδιού τους
 • διαχείριση της συμπεριφοράς τους απέναντι στα τικ του παιδιού τους
 • διαχείριση των κυκλοθυμικών αντιδράσεων του παιδιού τους
 • διαχείριση της ανυπακοής του παιδιού τους
 • διαχείριση του θυμού τους απέναντι στις μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού τους
 • διαχείριση της διάσπασης προσοχής του παιδιού τους
 • διαχείριση της υπερκινητικότητας του παιδιού τους
 • διαχείριση της σχολικής άρνησης του παιδιού τους
 • διαχείριση των ψυχοσωματικών εκδηλώσεων του παιδιού τους
 • διαχείριση της χαμηλής συναισθηματικής έκφρασης του παιδιού τους
 • διαχείριση του άγχους του παιδιού τους
 • διαχείριση της συμπεριφοράς τους απέναντι στους φόβους – φοβίες του παιδιού τους
 • διαχείριση της συμπεριφοράς τους απέναντι στην νυχτερινή ενούρηση του παιδιού τους
 • διαχείριση της μοναχικότητας του παιδιού τους
 • διαχείριση των παραβατικών συμπεριφορών (πχ κλοπή) του παιδιού τους
 • διαχείριση της ανυπακοής του παιδιού τους
 • διαχείριση της μελέτης του παιδιού τους
 • διαχείριση της σχέσης του παιδιού τους με τα αδέλφια του

Όχι. Η Συμβουλευτική Γονέων δεν είναι η ίδια με την ατομική παροχή συμβουλών λόγω της διαφοράς στην προσέγγιση που χρησιμοποιεί ο θεραπευτής. Ένας οικογενειακός θεραπευτής εξετάζει ολόκληρη την οικογένεια ως ένα σύστημα και αισθάνεται ότι ένα άτομο είναι καλύτερα κατανοητό στο πλαίσιο στο οποίο ζει κι αναπτύσσεται. Η οικογένεια είναι ένα σύστημα στο οποίο το σύνολο είναι κάτι παραπάνω από το άθροισμα των τμημάτων του. Η οικογενειακή θεραπεία υποστηρίζει ότι μια οικογένεια είναι ένα ζωντανό σύστημα και η αλλαγή σε ένα μέλος προκαλεί αλλαγές σε όλα τα άλλα μέρη του οικογενειακού συστήματος.

Συμβουλευτική Γονέων  

Ατομική Συμβουλευτική

 

Η επικοινωνία είναι μια συναλλαγή μεταξύ συμβούλου και ολόκληρης της οικογένειας.

 

Η επικοινωνία πραγματοποιείται μεταξύ του συμβούλου και του συμβουλευόμενου.

 

Δίνεται μεγάλη εστίαση στις αλληλεπιδράσεις στο οικογενειακό σύστημα.

 

Δίνεται μεγάλη εστίαση στις ενδοψυχικές (λειτουργίες του μυαλού και της προσωπικότητας) δυνάμεις του συμβουλευόμενου.

 

Οι μέθοδοι θεραπείας που χρησιμοποιούν οι θεραπευτές μπορεί να είναι μη λεκτικές. Οι μέθοδοι θεραπείας του συμβούλου είναι κυρίως λεκτικές.

 

Πρωταρχικός στόχος της θεραπείας είναι να αλλάξει τα σχέδια συναλλαγών της οικογένειας.

 

Πρωταρχικός στόχος της θεραπείας είναι η ανάπτυξη του ατόμου.

 

 

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα ως οικογένεια, ό, τι και αν τα προκαλεί, η Συμβουλευτική Γονέων μπορεί να βοηθήσει όλη την οικογένεια να επικοινωνήσει καλύτερα και να κατανοήσει και να επιλύσει τις διαφορές.

Όταν οι οικογένειες δοκιμάζονται από μια αλλαγή, μπορεί να είναι δύσκολο να μάθουν να προσαρμόζονται. Η Συμβουλευτική Γονέων μπορεί να βοηθήσει τα μέλη της οικογένειας να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλο μέσα από αυτές τις δύσκολες στιγμές, να μειώσουν τις συγκρούσεις και τις διαφωνίες και να ισχυροποιήσουν τους δεσμούς τους.

Θα συναντήσετε τον θεραπευτή, ο οποίος θα παρέχει εμπιστευτική και μη κριτική υποστήριξη και θα ενθαρρύνει όλους όσους έρχονται να έχουν τη γνώμη τους και να μοιραστούν τα συναισθήματά τους, αν το επιθυμούν.

Κατά την πρώτη συνεδρία, ο θεραπευτής θα σας ζητήσει να μιλήσετε για το τι συμβαίνει στην οικογένεια σας. Στη συνέχεια θα συνεργαστείτε με τον θεραπευτή για να αποφασίσετε τι θα συμβεί στη συνέχεια.

Η συμβουλευτική είναι μια διαφορετική εμπειρία για τον καθένα, και αυτό που συμβαίνει στις συνεδρίες σας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από αυτό που προσδοκάτε και τις μοναδικές ανάγκες της οικογένειάς σας.

Ο αριθμός των συνεδριών ποικίλλει από την μία οικογένεια στην άλλη, ανάλογα με το είδος του προβλήματος, τη συνεργασία των μελών της οικογένειας και την ικανότητα του θεραπευτή μαζί με άλλους παράγοντες.

Ο θεραπευτής της Συμβουλευτικής Γονέων, είναι επαγγελματίας ψυχικής υγείας, ο οποίος χρησιμοποιεί τις θεωρίες της οικογενειακής θεραπείας για να βοηθήσει τους συμβουλευόμενους του / της με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Οι θεραπευτές μας

smile_yellow
Με μεγάλη μας χαρά σας παρουσιάζουμε το επιστημονικό μας προσωπικό. Εξειδικευμένοι και έμπειροι θεραπευτές, οι οποίοι θα βοηθήσουν το παιδί σας σε όλες του τις ανάγκες!
Κλαιρη Μαντζιωρη
Λογοθεραπεία
Μαρια Γκουγκουμη
Ειδική Αγωγή
Παναγιωτα Κουσουρη
Εργοθεραπεία
Ζωη Γουλιαμη
Ψυχολογική Υποστήριξη & Συμβουλευτική Γονέων

Επικοινωνία

smile_yellow
Αν έχετε κάποια ερώτηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα, στείλτε το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.