Σύστημα Achenbach

Το Σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση (ΣΑΕΒΑ) χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των ικανοτήτων, της προσαρμοστικής λειτουργικότητας και των προβλημάτων συμπεριφοράς και συναισθήματος σε παιδιά και εφήβους. Το διαγνωστικό εργαλείο του Achenbach περιλαμβάνει τρία ερωτηματολόγια τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών.

Αυτά τα ερωτηματολόγια είναι:

Το Ερωτηματολόγιο για Γονείς (Child Behavior Checklist- CBCL),

το Ερωτηματολόγιο για Εφήβους (Youth Self ReportYSR) και

το Ερωτηματολόγιο για Εκπαιδευτικούς (Teacher’s Report Form- TRF).

Για να μπορεί κανείς να διαπιστώσει εύκολα, με μια ματιά, τις ικανότητες και τα προβλήματα ενός παιδιού, όλες οι βαθμολογίες των στοιχείων και των κλιμάκων, δηλαδή το προφίλ του παιδιού, καταγράφονται σε ειδικά διαγράμματα του ΣΑΕΒΑ. Υπάρχουν δύο προφίλ, το ένα είναι το προφίλ των συνδρόμων και το άλλο το προφίλ των εναρμονισμένων με το DSM κλιμάκων.

Το πρώτος σκέλος περιέχει ερωτήσεις –κλειστού τύπου που αφορούν την γενική προσαρμογή του παιδιού:

  • κοινωνική(έχει φίλους)
  • σχολική (μελέτη, επιμέλεια στο σχολείο)
  • εξωσχολική (σχέσεις , χόμπι, συμπεριφορά προς τους γονείς)

Το δεύτερο σκέλος περιέχει 112 προτάσεις οι οποίες περιγράφουν συμπεριφορές και σχηματίζουν οκτώ κλίμακες ή σύνδρομα.

Σχιζοειδής συμπεριφορά, κατάθλιψη, δυσκολία στην επικοινωνία, ψυχαναγκαστική νεύρωση, ψυχοσωματικά προβλήματα, κοινωνική απομόνωση, υπερκινητικότητα, επιθετικότητα παραπτωματική συμπεριφορά. Αυτές συνδυάζονται με δύο άλλες κλίμακες

  • εσωτερικευμένων προβλημάτων, όπου το ίδιο το παιδί υποφέρει και έχει δυσκολίες στην ενδοπροσωπική προσαρμογή και εξωτερικευμένων προβλημάτων, όπου τα προβλήματα του παιδιού εξωτερικεύονται και δυσκολεύουν την διαπροσωπική προσαρμογή του.