Παἶς

Πρότυπη Αναπτυξιακή Δοκιμασία Ανίχνευσης Διαταραχών Επικοινωνίας

Περιγραφή: Ανίχνευση διαταραχών επικοινωνίας αυτιστικού φάσματος

Ηλικία χορήγησης: 18 μηνών έως 4 ετών

Απαιτούμενος χρόνος χορήγησης: 10 – 20 λεπτά

 

Η δοκιμασία αποτελείται από τρία τμήματα:

  • Ειδικό ερωτηματολόγιο που απευθύνεται αποκλειστικά στους γονείς κα συμπληρώνεται από τους ίδιους.
  • Ειδικές ερωτήσεις που θέτει στους γονείς ο εξεταστής με συγκεκριμένο τρόπο.
  • Δοκιμασία την οποία χορηγεί ο εξεταστής στο ίδιο το παιδί.

-Λαμβάνει υπ’ όψιν ως μεταβλητή και την ηλικία του εξεταζόμενου  παιδιού.