Λ.Α.Μ.Δ.Α. Τεστ

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών

Περιγραφή: Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιώμ

Ηλικίες Χορήγησης: Β’- Δ’ Δημοτικού & Ε’ Δημοτικού – Β’ Γυμνασίου

Απαιτούμενος χρόνος χορήγησης: 45 – 60 λεπτά

Το ΛΑΜΔΑ εξετάζει δεξιότητες που αποτελούν δείκτες μαθησιακού δυναμικού και όχι μετρήσεις σχολικής επίδοσης. Οι επιλεγμένοι δείκτες θεωρούνται διεθνώς αξιόπιστες διαστάσεις μαθησιακής αξιολόγησης. Όλοι οι δείκτες συναποτελούν ένα ολοκληρωμένο κριτήριο διερεύνησης πιθανών μαθησιακών δυσκολιών στον προφορικό και γραπτό λόγο για κάθε ηλικιακή ομάδα.

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, οι δοκιμασίες που συμπεριλαμβάνονται στο ΛΑΜΔΑ, με τη μορφή παιχνιδιών στον υπολογιστή, αφορούν στους εξής 8 τομείς:

  1. Ορθογραφία
  2. Μορφοσυντακτική επεξεργασία
  3. Κατανόηση προφορικού λόγου
  4. Κατανόηση γραπτού κειμένου
  5. Λεξιλόγιο
  6. Μη λεκτική νοητική ικανότητα
  7. Μνήμη εργασίας (εύρος προσοχής)
  8. Αντίληψη χαρακτηριστικών μουσικής