Κλίμακα Αξιολόγησης της (ΔΕΠΥ)

Η Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ-IV είναι ένα πολύτιμο εργαλείο έγκαιρου και έγκυρου εντοπισμού της διαταραχής, διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από τα άτομα του κοντινού περιβάλλοντος του παιδιού (εκπαιδευτικούς και γονείς). Επιτρέπει τον εντοπισμό των παιδιών που είναι πιθανό να εμφανίζουν τη διαταραχή, έτσι ώστε να παραπεμφθούν στις κατάλληλες σχολικές ψυχολογικές υπηρεσίες ή στα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα για κλινική αξιολόγηση και διάγνωση.  Αποτελείται από δύο κλίμακες (για γονείς και για εκπαιδευτικούς) προκειμένου να εντοπίσει, να καταμετρήσει και ν’ αξιολογήσει τη πιθανή διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, την υπερκινητικότητα και τη παρορμητικότητα, σύμφωνα με το DSM-IV.