Α’ Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας

Περιγραφή: Τεστ σχολικής ετοιμότητας

Ηλικίες χορήγησης: 5-6 ετών

Απαιτούμενος χρόνος χορήγησης: 15 λεπτά

Το “Α-Τεστ” είναι μία δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας, που ελέγχει αν και κατά πόσο ένα παιδί είναι έτοιμο να φοιτήσει στο σχολείο. Αφορά παιδιά του νηπιαγωγείου, πριν την εισαγωγή τους στην Α’ Δημοτικού. Σκοπός του τεστ είναι να ελέγξει αν το παιδί είναι μαθησιακά έτοιμο να παρακολουθήσει την πρώτη (Α’) δημοτικού και, αφετέρου, να ανιχνεύσει τυχόν μαθησιακές δυσκολίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που θα χρειαστεί να ληφθούν υπόψιν για την προσαρμογή του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο.

Αποτελείται από επτά (7) κλίμακες που καλύπτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για μία επιτυχή φοίτηση και ερωτήσεις Γενικών Γνώσεων. Ειδικότερα, οι κλίμακες εστιάζουν στους ακόλουθους τομείς:

  1. Κρίση – Συλλογισμός.
  2. Γλωσσικές Αναλογίες.
  3. Πρώιμη Αφαιρετική Σκέψη.
  4. Οπτικοκινητικός Συντονισμός.
  5. Οπτική Αντίληψη.
  6. Αδρή Κινητικότητα.
  7. Χωροχρονικός Προσανατολισμός.

Το “Α-Τεστ”, επιπλέον, εκτιμά την ικανότητα του νηπίου να ολοκληρώσει σχολικές εργασίες αδιάσπαστα και μεθοδικά, βάσει κριτηρίων σχετικών με τη διάγνωση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας. Τέλος, η εκτίμηση της συμπεριφοράς του νηπίου, κατά την εξέταση, εκτιμά την προσαρμοστική ικανότητά του σε καθημερινές απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος.