Διαγνωστικά Εργαλεία

Αθηνά Τεστ

Κλίμακα Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας

Α’ Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας

Κλίμακα Αξιολόγησης της (ΔΕΠΥ)

Raven’s CPM

Λ.Α.Μ.Δ.Α. Τεστ

Developmental Test of Visual Perception

Σύστημα Achenbach