Πρόγραμμα Σχολικής Ετοιμότητας

  • 0 comments

Το καλύτερο δώρο για το πρωτάκι σας!

 Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες απαιτήσεις του νέου σχολικού περιβάλλοντος, η Μαρία Γκουγκούμη – Ειδική Παιδαγωγός αναλαμβάνει προετοιμασία μαθητών για την Α’ Δημοτικού. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές  που τελειώνουν το νηπιαγωγείο και ετοιμάζονται να φοιτήσουν την Α’ Δημοτικού την επόμενη σχολική χρονιά.

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών αλλά κυρίως η κοινωνικοποίηση και η προσομοίωση των κανόνων της Α΄ δημοτικού μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες και παιχνίδια.

Η διάρκεια της κάθε συνάντησης θα είναι 45 λεπτά.

Το πρόγραμμα δεν υποκαθιστά κανενός είδους θεραπευτικό πρόγραμμα παρά δρα επικουρικά εντάσσοντας το παιδί σε ομάδα και γενικεύοντας τις δεξιότητες του πέρα από το περιβάλλον ένας προς έναν. Το πρόγραμμα προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού.

Μπορούν να συμμετάσχουν παιδιά που είτε παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμματα είτε όχι και απλά επιθυμούν την καλύτερη προετοιμασία τους για το νέο περιβάλλον του δημοτικού και την ενίσχυση των ικανοτήτων τους.

Στο κάθε παιδί που θα συμμετάσχει παρέχεται δωρεάν μια αδρή εκτίμηση των ικανοτήτων του στην αρχή του προγράμματος και συνάντηση με τους γονείς πριν την αρχή του προγράμματος και στο τέλος του προγράμματος θα χορηγηθεί στους μαθητές το Α’ τεστ Σχολικής Ετοιμότητας.

 

Για οποιαδήποτε απορία ή επιπλέον ενημέρωση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε  μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]  ώστε να κανονίσουμε συνάντηση για πληρέστερη και αναλυτική ενημέρωση για όλα τα στάδια της προετοιμασίας.

Μάθετε περισσότερα για τις δεξιότητες που απαιτούνται για το δημοτικό σχολείο.

Δεξιότητες Αδρής Κινητικότητας για τη Σχολική Ετοιμότητα

Δεξιότητες Λεπτής Κινητικότητας για τη Σχολική Ετοιμότητα

Δεξιότητες Φωνολογικής Ενημερότητας για τη Σχολική Ετοιμότητα

Δεξιότητες Μαθηματικών για τη Σχολική Ετοιμότητα

Αναγνώριση γραμμάτων για τη Σχολική Ετοιμότητα

Ψυχοσυναισθηματική Ανάπτυξη για τη Σχολική Ετοιμότητα

Share Social