Οργάνωση σχολικής μελέτης

Η σχολική μελέτη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των παιδιών. Είναι η στιγμή που τα παιδιά καλούνται να ανακαλέσουν γνωστικές πληροφορίες που έχουν διδαχθεί στο σχολείο και οι γονείς να πάρουν το ρόλο του δασκάλου. Για να κυλάει ομαλά αυτή η διαδικασία, χρειάζεται ένα καλό και αποδοτικό πρόγραμμα οργάνωσης σχολικής μελέτης.

Σκοπός της οργάνωσης μελέτης είναι η ενίσχυση των μαθησιακών δεξιοτήτων ,να απολαύσει την διαδικασία της μάθησης και σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα να αυτονομηθεί , κατανοώντας ότι η καθημερινή μελέτη είναι προσωπική του υπόθεση και αποτελεί βασική υποχρέωσή του. Παράλληλα επιδίδεται σε ειδικές ασκήσεις για την όσο το δυνατόν καλύτερη εμπέδωση της τρέχουσας ύλης όσο και της νέα διδαχθείσας. Το υλικό που διατίθεται είναι σύγχρονο και προσαρμοσμένο με τις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος.