Εποπτείες Ειδικών Παιδαγωγών

Εποπτεία και Συμβουλευτική σε Ειδικούς Παιδαγωγούς  στη Δυσλεξία και τις Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες

Η εποπτεία – συμβουλευτική γίνεται μέσα από εξατομικευμένες συνεδρίες στις οποίες ο νέος ειδικός παιδαγωγός έχει την ευκαιρία να πάρει συμβουλές σχετικά με το:

  • Πως γίνεται η πρώτη συνέντευξη με την οικογένεια του παιδιού.
  • Πως συλλέγουμε πληροφορίες για το μαθησιακό προφίλ του παιδιού.
  • Πως αξιολογούμε ένα παιδί ως προς τις μαθησιακές του δεξιότητες.
  • Πως σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα παρέμβασης.
  • Ποιες προτεραιότητες θέτουμε.
  • Πως δημιουργούμε και εμπλουτίζουμε το παιδαγωγικό μας υλικό.
  • Πως προσαρμόζουμε τη διδασκαλία στο μαθησιακό προφίλ του κάθε παιδιού με δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
  • Πως αξιολογούμε και αναθεωρούμε το δικό μας πρόγραμμα παρέμβασης.
  • Πως θα βελτιώσει το πρόγραμμα παρέμβασης στα παιδιά που ήδη παρακολουθεί.