Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών

Το σημαντικότερο βήμα για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος είναι η αναγνώριση της ύπαρξής του. Η έγκαιρη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών αλλά και η αναγνώριση –μέσα από τα ίδια τεστ- των μαθησιακών ικανοτήτων του παιδιού βοηθάει ώστε το παιδί να πάρει την κατάλληλη υποστήριξη από το γονιό και τον δάσκαλο, με στόχο και να περιοριστούν τα συμπτώματα της δυσκολίας αλλά και να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες στην γενικότερη εξέλιξη του παιδιού.

Για την αξιολόγηση του μαθησιακού προφίλ χρειάζονται δύο 45λεπτες συνεδρίες με το παιδί για τη χορήγηση των τεστ και μια συνεδρία με τον γονέα για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και συμβουλευτική για την υποστήριξη του παιδιού.

Παραδίδεται γραπτή έκθεση που περιγράφει το μαθησιακό προφίλ του παιδιού.